ราคาหุ้น Affirm เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความร่วมมือขยายของ Amazon

Affirm Stock

บริษัท Affirm Holdings (NASDAQ: AFRM) ได้รับการขึ้นราคาหุ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดีหลังจากมีการประกาศข่าวสําคัญจากยักษ์ใหญ่ด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Amazon ซึ่ง Amazon ได้เปิดเผยว่า ร้านค้าสําหรับธุรกิจของ Amazon คือ Amazon Business จะรวมบริการชําระเงินแบบจ่ายภายหลังของ Affirm ไว้ที่ช่องทางชําระเงิน

ตั้งแต่วันพฤหัสบดี Amazon Business จะเริ่มให้บริการ Affirm กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสิทธิ์ โดยนอกจากนี้ตัวเลือกชําระเงินแบบจ่ายภายหลังจะสามารถใช้ได้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ทุกคนตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน เนื่องในโอกาส Black Friday ตามข้อความประกาศของ Amazon

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไมล์สโตนที่สําคัญสําหรับ Affirm เนื่องจากกลายเป็นผู้ให้บริการชําระเงินแบบจ่ายภายหลังรายแรกที่ได้รับการเผยแพร่บน Amazon Business นอกจากนี้บริการของ Affirmก็ได้รับการใช้งานอยู่แล้วกับลูกค้าของ Amazon

Amazon Business และ Affirm ได้ทําให้กระบวนการสําหรับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมง่ายขึ้น โดยเมื่อเลือก Affirm ที่ช่องทางชําระเงินของ Amazon Business และระบุรายละเอียดสําคัญเช่นชื่อธุรกิจที่ลงทะเบียนและที่อยู่ เหล่าผู้ประกอบการดังกล่าวจะได้รับการตัดสินใจให้เครดิตทันที

ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าว หุ้นของ Affirm จึงได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 20.72 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นการเพิ่มขึ้นถึง 17.7% นอกจากนี้ราคาหุ้นยังเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าภายในปีนี้และอยู่บนเส้นทางที่จะเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของหุ้น ข้อมูลจาก LSEG เปิดเผยว่า เป้าหมายราคาต่อหุ้นเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ 18 รายที่ติดตามหุ้นของ Affirm อยู่ที่ 16.50 ดอลลาร์สหรัฐ และคําแนะนําปัจจุบันคือ “ถือ” นอกจากนี้ Affirm ยังได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ดีกว่าคาดในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการทําธุรกรรมเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นถึง 29% ของราคาหุ้นในวันเดียว บริษัทจะประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสถัดไปในวันที่ 8 พฤศจิกายน