หุ้นเทสลานับว่าเป็นการลงทุนที่ฉลาดหลังจากลดลง 16% ในเดือนนี้?

Tesla Stock

บริษัท Tesla (NASDAQ: TSLA) ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําตลาดในปีนี้ โดยส่งผลตอบแทนรวมถึง 78% ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการถอนตัวอย่างรวดเร็วจนทําให้ราคาหุ้นลดลง 16% สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มมากขึ้น และผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะ Tesla เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกด้วย นอกจากนี้กลยุทธ์การลดราคารถยนต์เฉลี่ยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ Tesla ยังส่งผลกระทบต่อกําไรขั้นต้นและราคาหุ้นด้วย

ขอลองวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อพิจารณาว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับการซื้อหุ้น Tesla หรือไม่ แต่ก่อนนั้นขอเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Tesla ก่อน

เกี่ยวกับบริษัท Tesla

Tesla เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตภัณฑ์เก็บกักพลังงาน รวมถึงให้บริการด้านการบํารุงรักษา การติดตั้ง การดําเนินงาน และการให้สินเชื่อทางการเงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรบอติกส์ และอัตโนมัติ

ในปี 2566 Tesla ได้ผลิตรถยนต์สําหรับผู้บริโภคไปแล้ว 1,350,996 คัน และจําหน่ายไปแล้ว 1,324,074 คัน ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี นอกจากนี้บริษัทยังติดตั้งระบบเก็บกักพลังงานได้ 11.52 กิกะวัตต์ชั่วโมง และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 182 เมกะวัตต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อดีของการซื้อหุ้น

Tesla มีโอกาสที่จะยังคงเป็นผู้นําตลาด EV แม้จะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีแผนขยายกําลังการผลิต รวมถึงพัฒนารุ่นรถใหม่และแพลตฟอร์มรุ่นถัดไป บริษัทยังเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาต่อเนื่อง และการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ซึ่งทําให้สามารถขายรถได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและครองส่วนแบ่งตลาดได้มาก

Tesla มีขั้นตอนการผลิตที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดในตลาด EV ทําให้มีขั้นตอนการผลิตที่มีกําไรสูงสุด บริษัทใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการลดราคารถอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มปริมาณการขาย ซึ่งกดดันให้คู่แข่งต้องลดราคาลงด้วยแม้จะส่งผลต่อกําไร

นอกจากการลดต้นทุนแล้ว Tesla ยังสร้างความต้องการและสร้างชื่อเสียงให้กับรถของตนผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณสมบัติด้วย AI เช่น Autopilot และ Full Self-Driving การเปิดตัวรถใหม่ๆ ยังช่วยให้บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดได้

สรุปได้ว่า Tesla มีศักยภาพที่จะคงเป็นผู้นําตลาด EV และขยายส่วนแบ่งตลาดได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น

ข้อดีของการไม่ซื้อหุ้น

แม้ว่าภาพรวมระยะยาวของ Tesla จะดูน่าสนใจ แต่กลยุทธ์การลดราคารถอาจทําให้กําไรถูกกดดันในไตรมาสต่อไป ซึ่งอาจจํากั