เครื่องมือออนไลน์ใหม่จาก Senior Market Sales® สร้างข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสําหรับแผน Medicare Advantage บวกส่วน D สําหรับตัวแทนประกันภัย

38 New Online Tool by Senior Market Sales® Generates Medicare Advantage Plus Part D Disclaimers for Insurance Agents

เครื่องมือออนไลน์ใหม่จาก Senior Market Sales® สร้างข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสําหรับ Medicare Advantage Plus Part D สําหรับตัวแทนประกันภัย

โอมาฮา รัฐเนแบรสกา, 2 ต.ค. 2566 – Senior Market Sales® ได้เปิดตัวเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ช่วยให้ตัวแทนประกันภัยปฏิบัติตามระเบียบใหม่โดยการสร้างข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วที่ระบุจํานวนแผน Medicare Advantage พร้อมกับ Part D (MA-PD) ที่พวกเขาแทนในรหัสไปรษณีย์เฉพาะ


Senior Market Sales logo (PRNewsfoto/Senior Market Sales)

“เครื่องมือค้นหาแผน MA-PD ที่เสนอของ (SMS)… แสดงให้เห็นว่าทําไมตัวแทนหลายพันรายจึงพึ่งพาเทคโนโลยีของเราในแต่ละปี AEP”

ตัวแทนที่ใช้เครื่องมือค้นหาแผน MA-PD ที่เสนอ สามารถรับข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบได้ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที หลังจากป้อนรัฐและเทศมณฑลหรือรหัสไปรษณีย์ที่พวกเขาขายแผน MA-PD แล้วเลือกแผนที่พวกเขาได้รับอนุญาตและพร้อมจะขาย ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบช่วยให้ตัวแทนทํางานได้เร็วขึ้นและปฏิบัติตาม กฎของศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid (CMS) สําหรับปี AEP 2024 ซึ่งกําหนดให้ตัวแทนต้องแจ้งให้ผู้สมัครรับการลงทะเบียนทราบว่ามีแผนกี่แผนที่มีให้จากองค์กรที่ตัวแทนขาย

“โดยการพัฒนาและนําเสนอเทคโนโลยีนี้อย่างรวดเร็ว SMS ได้แก้ปัญหาที่จะเป็นความท้าทายยากลําบากและใช้เวลามากสําหรับตัวแทนในช่วง AEP นี้” กล่าวโดย Bob Harding รองประธานอาวุโสแรก หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ SMS “นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า SMS เข้าใจตัวแทนในปัจจุบัน และนําหน้าด้วยการแก้ปัญหาที่ช่วยให้พวกเขาใช้เวลา ทําเงินมากขึ้น และวางตําแหน่งธุรกิจของตนในจุดเด่น”

การเปิดตัวเครื่องมือค้นหามาหลังจากการ เปิดตัว QuoteDental.com ของ SMS เครื่องมือการให้ราคาที่มีลิขสิทธิ์พร้อมคุณลักษณะเปรียบเทียบต้นทุนจ่ายจากกระเป๋าตัวเองที่คาดการณ์ไว้สําหรับประกันสุขภาพทันตกรรมจากผู้ให้บริการหลายราย เมื่อตัวแทนใช้ QuoteDental.com ร่วมกับ Lead Advantage Pro® เครื่องมือนําส่งลูกค้าที่มีลิขสิทธิ์ของ SMS พวกเขาสามารถประหยัดเวลาที่มีค่ายิ่ง ช่วยให้พวกเขาพบลูกค้าได้มากขึ้น