Aetherium Acquisition Corp. ได้รับหนังสือกําหนดเพิ่มเติมจาก Nasdaq

(SeaPRwire) –   GREENWICH, Conn., ธันวาคม 1, 2566 — Aetherium Acquisition Corp (“บริษัท”) (Nasdaq: “GMFI”) ประกาศว่าเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 27, 2566 บริษัทได้รับหนังสือกําหนดการของเจ้าหน้าที่ (หนังสือ) จากเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่) ของ The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) ระบุว่าเมื่อวันที่ พฤษภาคม 10, 2566 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งบริษัทว่ามูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนไว้ได้อยู่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ํา 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5450(b)(2)(A) (ข้อกําหนด) สําหรับ 30 วันซื้อขายติดต่อกันมา

ต่อมา ตามข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5810(c)(3)(C) บริษัทได้รับกําหนดเวลา 180 วันปฏิทิน หรือจนถึงวันที่ พฤศจิกายน 6, 2566 เพื่อฟื้นคืนความเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้ฟื้นคืนความเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงได้รับทราบว่าหลักทรัพย์ของตนจะถูกเพิกถอนจากตลาด Nasdaq Global Market ในวันที่ ธันวาคม 6, 2566 เว้นแต่บริษัทจะขออุทธรณ์ซึ่งบริษัทมีแผนจะทํา

หากบริษัทไม่อุทธรณ์ จะมีการยื่นแบบฟอร์ม 25-NSE กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ซึ่งจะทําให้หลักทรัพย์ของบริษัทถูกเพิกถอนจากการซื้อขายและทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq

ตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ในประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ ตุลาคม 2, 2566 ในวันที่ พฤษภาคม 23 และ สิงหาคม 23, 2566 Nasdaq ได้แจ้งบริษัทว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5250(c) เนื่องจากละเลยการยื่นแบบฟอร์ม 10-Q ที่ครบถ้วนสําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ มีนาคม 31, 2566 และ มิถุนายน 30, 2566 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5250(c) เนื่องจากยังไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม 10-Q สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ Nasdaq ได้พิจารณาว่าบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผู้ถือหุ้นขั้นต่ํา 400 รายตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5450(a)(2) ตามข้อกําหนดการซื้อขายที่ 5810(d)(2) ข้อบกพร่องดังกล่าวถือเป็นเหตุและฐานแยกต่างหากสําหรับการเพิกถอนการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทจะต้องแก้ไขปัญหานี้ก่อนหากต้องการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฟังคําอุทธรณ์ของ Nasdaq

บริษัทได้จัดการเพื่ออุทธรณ์การตัดสินของเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการฟังคําอุทธรณ์ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดการซื้อขายชุด Nasdaq Listing Rule 5800 การฟังคําอุทธรณ์ปกติจะมีกําหนดไว้ภายใน 30-45 วันนับจากวันที่ขอการฟังคําอุทธรณ์ การขอฟังคําอุทธรณ์เกี่ยวกับการยื่นแบบฟอร์มล่าช้าจะทําให้การระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทถูกระงับไว้เพียง 15 วันนับจากวันที่ขอการฟังคําอุทธรณ์ บริษัทยังได้จัดการเพื่อขอระงับการระงับการซื้อขายระหว่างการฟังคําอุทธรณ์อีกด้วย คณะกรรมการจะพิจารณาขอระงับการระงับและแจ้งผลกับบริษัทโดยเร็วที่สุด แต่ในทุกกรณีต้องไม่เกิน 15 วันหลังจากวันสุดท้ายที่ต้องขอการฟังคําอุทธรณ์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

บริษัทได้ดําเนินโครงการสําคัญหลายโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อฟื้นคืนและรักษาการเป็นไปตามข้