Clorox ดังกล่าวเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น: มันเป็นการซื้อหลังผลการดําเนินงานหรือไม่?

Clorox Stock

บริษัทที่เพิ่มการจ่ายเงินปันผลของตนเองอย่างต่อเนื่องนานกว่า 25 ปีนับว่าเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างเงินสดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แม้ว่าจะมีชื่อเสียงในเรื่องความน่าเชื่อถือ แต่หนึ่งในบริษัทเหล่านี้คือ Clorox (NYSE: CLX) กลับประสบปัญหาในการติดตามตลาดหลักทรัพย์อย่างมาก และในปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.79%

ภายในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา หุ้นของ Clorox ได้สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นร้อยละ 364 หลังจากหักค่าเงินปันผล ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ได้สร้างผลตอบแทนร้อยละ 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ในปี 2566 หุ้นของ CLX ประสบปัญหาลดลงร้อยละ 5 ตลอดปี ในขณะที่ดัชนี S&P เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13

กับราคาหุ้นที่ลดลงถึงร้อยละ 40 จากระดับสูงสุด จึงเกิดคําถามว่า หุ้นของ Clorox น่าจะเป็นการลงทุนที่ดีในขณะนี้หรือไม่

ผลการดําเนินงานของ Clorox ในไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2567

Clorox เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าทําความสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าตลาดรวม 15.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาหุ้นของบริษัทประสบปัญหาลดลงอย่างมากหลังเกิดเหตุโจมตีระบบไซเบอร์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ในไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2566 (สิ้นสุดเดือนกันยายน) Clorox รายงานยอดขายลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กําไรสุทธิปรับปรุงลดลงถึงร้อยละ 75 แม้ว่าจะมีผลการดําเนินงานแย่กว่าคาด แต่ Clorox ก็สามารถเก็บผลกําไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในไตรมาสนี้

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ Clorox ในปีที่ผ่านมา คือ การลดลงของอัตรากําไรขั้นต้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ลดลง เดิม Clorox ได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าทําความสะอาด แต่ต้องเผชิญภาระต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้ผลิตรายย่อยเพื่อรองรับความต้องการ ปัจจุบันในสภาวะเงินเฟ้อสูง ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทลดลง แต่ Clorox สามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไว้ได้ที่ร้อยละ 39.4 ในไตรมาสที่ 1

คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่อหุ้นของ Clorox

หลังผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 นักวิเคราะห์จากธนาคารซีทีไอ ชื่อ Filippo Falorni ได้ปรับระดับการลงทุนหุ้น Clorox เป็น “ซื้อ” จากเดิม “ถือ” และปรับขึ้นราคาเป้าหมายเป็น 150 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอธิบายว่า Clorox กําลังทํางานร่วมกับร้านค้าปลีกเพื่อเพิ่มการสะสมสินค้าและพื้นที่จัดวางบนชั้นราง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายใน 12 เดือนข้างหน้า และคาดว่าบริษัทจะฟื้นตัวจากเหตุโจมตีระบบไซเบอร์ภายในปีบัญชี 2568

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีนักวิเคราะห์ทุกคนเห็นด้วยกับมุมมองนี้ ยกตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์จากธนาคารดอยช์ แบงก์ ชื่อ Stephen Powers ยังคงให้ระดับ “ถือ” ต่อหุ้น Clorox โดยราคาเป้าหมาย 136 ดอลลาร์สหรัฐ พ