CVS Health รายงานผลกําไรไตรมาสที่ 3 ที่ดี แต่ระมัดระวังในปีหน้า

CVS Stock Signify Health

CVS Health (NYSE:CVS) มีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 สูงกว่าคาดการณ์ แต่ยังคงระมัดระวังต่อผลการดําเนินงานในปีหน้า

ผู้อํานวยการด้านการเงินชั่วคราว ทอม โควฮีย์ ได้แนะนํานักวิเคราะห์ในวันพุธที่ผ่านมาว่า ควรมีความระมัดระวังในการคาดการณ์ผลกําไรต่อหุ้นของ CVS Health ในปีหน้า โดยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 8.50-8.70 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งตรงกับคาดการณ์ผลกําไรทั้งปีของบริษัทในปัจจุบัน

CVS Health ดําเนินธุรกิจเครือข่ายร้านยา CVS ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านยาขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีสาขากว่า 9,000 แห่ง และยังดําเนินธุรกิจจัดการแผนประกันสุขภาพแบบจ่ายค่ายาให้กับลูกค้าทั้งบริษัทประกันและบริษัทอื่น ๆ รวมถึงให้บริการประกันสุขภาพแก่ประชาชนมากกว่า 25 ล้านคนผ่านบริษัทในเครือ Aetna

ในการประชุมผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ผู้บริหารของบริษัทได้แสดงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของธุรกิจหลักในปี 2567 และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแผนประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็มีความท้าทายจากการลดระดับการจัดอันดับแผนประกันสุขภาพแบบ Medicare Advantage และการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการสุขภาพ

แผนประกันสุขภาพแบบ Medicare Advantage ซึ่งเป็นแผนประกันสุขภาพที่บริหารโดยบริษัทเอกชนในระบบ Medicare ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เป็นที่นิยมสําหรับประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้มีการใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลจากการลดลงของผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในไตรมาสที่ 3 CVS Health มีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสําคัญทุกธุรกิจ ทําให้รายได้รวมในไตรมาสเกิน 89.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ตลาด บริษัทมีกําไรสุทธิ 2.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งกลับมาฟื้นตัวจากขาดทุนในปีก่อนถึงกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กําไรต่อหุ้นของ CVS Health ในไตรมาสนี้หลังปรับปัจจัยครั้งคราวคือ 2.21 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 2.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น รายได้จากธุรกิจจัดการแผนประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 8% เป็น 46.89 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจํานวนผู้มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเกือบ 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

CVS Health เริ่มแผนประหยัดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปีนี้ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แคเรน ลินช์ รายงานว่า บริษัทได้ปิดสาขาร้านยาไปแล้ว 564 แห่งจากเป้าหมาย 900 แห่ง แม้จะมีผลการดําเนินงานทางการเงินเหล่านี้ แต่หุ้นของ CVS Health Corp. ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ Woonsocket, Rhode Island กลับลดลง 0.54 เหรียญสหรัฐเป็น 68.47 เหรียญสหรัฐในช่วงเที่ยงวันของวันพุธ ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย