GILEAD SCIENCES มอบเงินสนับสนุนเกิน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนโครงการที่ชุมชนนําในการต่อต้านเอชไอวีในเอเชียแปซิฟิก

(SeaPRwire) –   – ในปี 2023 โครงการเงินสนับสนุน Gilead Asia Pacific Rainbow Grant จะสนับสนุนโครงการ 40 โครงการในปี 2024-2025 เพื่อลดความรู้สึกอายของเอชไอวีและปรับปรุงความเท่าเทียมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก –
– ตั้งแต่ปี 2018 โครงการเงินสนับสนุน Gilead Asia Pacific Rainbow Grant ได้มอบเงินสนับสนุนใกล้กับ US$6 ล้าน ให้แก่โครงการชุมชน 144 โครงการในภูมิภาคนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคคล 130,000 คนได้รับการตรวจหา ทดสอบ และได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี –
– รายงานผลกระทบระบุความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ที่มีระดับรายได้ต่างกัน และเน้นถึงความท้าทายที่กลุ่มเปราะบางต้องเผชิญในการเข้าถึงการศึกษาและบริการด้านเอชไอวี –

สิงคโปร์, วันที่ 29 พฤศจิกายน 2523 — Gilead Sciences Inc. ประกาศผู้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเงินสนับสนุน Gilead Asia Pacific Rainbow Grant ปี 2523 อย่างภาคภูคล้มฉลองวันต่อต้านเอดส์โลกประจําปีของ UNAIDS ในการเรียกร้องให้ชุมชนนําทางในการสิ้นสุดการระบาดของเอชไอวี

โครงการเงินสนับสนุนนี้สนับสนุนการตอบสนองจากชุมชนเพื่อแก้ไขความต้องการด้านเอชไอวี โดยเน้นการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันและอุปสรรคต่างๆ ที่พบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อขจัดเอชไอวีออกจากภัยคุกคามสาธารณสุข

ในปีนี้ Gilead จะมอบเงินสนับสนุนมากกว่า US$1.5 ล้าน ให้แก่โครงการ 40 โครงการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการในระยะนี้จะแก้ไขความรู้สึกอายที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีผ่านการประยุกต์ใช้วิธีการอย่างบูรณาการและให้ความสําคัญกับบุคคล โดยเน้นแก้ไขปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง

ในประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในผู้รับเงินสนับสนุนใหม่คือ โครงการธี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสังคมเพียงแห่งเดียวสําหรับชุมชนผู้ข้ามเพศในประเทศ การสนับสนุนจะช่วยในการสร้างคู่มือสุขภาพเพศสําหรับผู้ข้ามเพศ การเข้าถึงชุมชน และบริการตรวจหาเอชไอวีและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้รับเงินสนับสนุนอย่าง Shanghai Qing’Ai Health Promotion Center จะศึกษาวิธีการบําบัดด้วยศิลปะเพื่อเพิ่มการสนับสนุนทางจิตวิทยาและการปฏิบัติตามการรักษาของผู้ป่วยเอชไอวีรายใหม่ งานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกแสดงในนิทรรศการสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและสิ่งแวดล้อมที่รวมกลุ่มสําหรับผู้ป่วยเอชไอวี

ตั้งแต่โครงการเงินสนับสนุนภูมิภาคเริ่มต้นในปี 2561 Gilead Sciences ได้มอบเงินสนับสนุนใกล้กับ US$6 ล้าน ให้แก่โครงการชุมชน 144 โครงการ เพื่อแก้ไขความต้องการด้านเอชไอวีที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ใน 23 พื้นที่ เพื่อระลึกถึงความสําเร็จ 5 ปีของโครงการเงินสนับสนุน Gilead จึงเผยแพร่รายงานผลกระทบซึ่งบันทึกว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนได้มีส่วนร่วมอย่างไรในการบรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ของโปรแกรมสหประชาชาติร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนให้มีผู้ได้รับการตรวจหา ทดสอบ และได้รับการปรึกษาด้านเอชไอวีมากกว่า 130,000 คน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ตามการสํารวจภายในของผู้รับเงินสนับสนุน