ICANN เปิดให้บริการโลกเพื่อทําให้การขอข้อมูลการลงทะเบียนชื่อโดเมนที่ไม่เปิดเผยสาธารณะง่ายขึ้น

(SeaPRwire) –   บริการ RDRS เป็นศูนย์บริการเดียวสําหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ด้านไซเบอร์ความมั่นคง และอื่นๆ

ลอสแอนเจลิส วันที่ 29 พฤศจิกายน 2523 — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ได้เปิดตัวบริการร้องขอข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่เปิดเผย (Registration Data Request Service: RDRS) บริการ RDRS เป็นบริการใหม่ที่นําเสนอรูปแบบมาตรฐานและคงเส้นคงวาในการจัดการกับการร้องขอเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับโดเมนระดับสูงทั่วไป (generic top-level domains: gTLDs) เพื่อเข้าถึงบริการ กรุณา .

เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN ต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลออกจากฐานข้อมูล “WHOIS” ซึ่งเคยเปิดเผยอยู่กับสาธารณะ การไม่มีวิธีการร้องขอหรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้ที่สนใจหาข้อมูลยากขึ้น บริการ RDRS ช่วยโดยการจัดหาวิธีการร้องขอและเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างมีระบบและมาตรฐาน

บริการ RDRS อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN และผู้ที่มีความสนใจอย่างถูกต้องในข้อมูลที่ไม่เปิดเผย เช่น เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ปกป้องผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ความมั่นคง และเจ้าหน้าที่รัฐ

วิธีการทํางาน
บริการ RDRS เป็นระบบรับแจ้งการร้องขอข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่เปิดเผยแบบเดียวกันทั่วโลก บริการ RDRS ช่วยเชื่อมโยงผู้ร้องขอข้อมูลที่ไม่เปิดเผยกับผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการรับรองจาก ICANN ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน gTLD ที่เข้าร่วมบริการ

บริการนี้ไม่รับประกันว่าจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนที่ร้องขอ การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับผู้ร้องขอจะเกิดขึ้นนอกระบบ

ประโยชน์ของบริการ
โดยการใช้แพลตฟอร์มและแบบฟอร์มร้องขอรูปแบบเดียวกัน บริการ RDRS จะจัดการการร้องขอข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่เปิดเผยให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทําให้กระบวนการสําหรับผู้ร้องของ่ายขึ้นโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีข้อมูลต่างกันกับผู้ลงทะเบียนแต่ละแห่ง

บริการนี้ยังให้แพลตฟอร์มกลางสําหรับผู้ร้องขอเข้าถึงการร้องขอที่กําลังดําเนินการและประวัติการร้องขอก่อนหน้าได้อย่างสะดวก พวกเขายังสามารถสร้างแบบฟอร์มร้องขอใหม่และยกเลิกการร้องขอได้ตามความจําเป็น

ผู้ลงทะเบียนสามารถได้ประโยชน์จากการใช้บริการเนื่องจากบริการนี้ให้กลไกในการจัดการและติดตามการร้องขอข้อมูลที่ไม่เปิดเผยในสถานที่เดียว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการร้องขอถึงตน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งทรัพยากร
บริการ RDRS ถูกนํามาใช้ตามคําสั่งของคณะกรรมการ ICANN เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางนโยบายเกี่ยวกับระบบการเข้าถึง/เปิดเผยข้อมูลอย่างมาตรฐาน การใช้งานของผู้ลงทะเบียนและผู้ร้องขอในบ