iClick Interactive Asia Group Limited จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 2 ก.พ. 2024 — iClick Interactive Asia Group Limited (“iClick” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: ICLK), แพลตฟอร์มการตลาดและองค์กรชั้นนำใน China ที่เสริมพลังให้แบรนด์ทั่วโลกด้วยโซลูชันวงจรชีวิตผู้บริโภคแบบครบวงจร ประกาศในวันนี้ว่าได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิเศษ (the “EGM”) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2024 เวลา 9.00 น. (Hong Kong time) หรือ 7 มีนาคม 2024 เวลา 8.00 น. (New York time) ที่ 15/F Prosperity Millennia Plaza, 663 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong, China จุดประสงค์ของ EGM คือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและลงคะแนน เพื่อทำสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากข้อเสนอในการอนุญาตและอนุมัติข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ (the “Merger Agreement”) ลงวันที่ November 24, 2023, โดยและระหว่าง TSH Investment Holding Limited (“Parent”), TSH Merger Sub Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ Parent (“Merger Sub”) และบริษัท แผนการควบรวมกิจการที่จำเป็นต้องยื่นต่อนายทะเบียนบริษัทแห่ง Cayman Islands (the “Plan of Merger”) และธุรกรรมที่พิจารณาใน Merger Agreement และ Plan of Merger (รวมกันแล้วเรียกว่า “Transactions”) รวมถึง Merger (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

ตาม Merger Agreement และ Plan of Merger ในเวลาที่มีผลบังคับใช้ของ Merger, Merger Sub จะรวมเข้ากับบริษัท โดยบริษัทจะยังคงเป็นบริษัทที่อยู่รอดและกลายเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ Parent (the “Merger”) หากแล้วเสร็จ Merger จะส่งผลให้บริษัทกลายเป็นบริษัทที่ถือหุ้นแบบส่วนตัว และหุ้นรับฝากของอเมริกา (แต่ละหุ้นเป็น “ADS” ซึ่งแสดงถึงหุ้นสามัญ Class A ห้า (5) หุ้น) จะไม่ถูกจดทะเบียนหรือซื้อขายใน Nasdaq Global Market อีกต่อไป โดยยกเลิกโปรแกรม ADS ของบริษัท นอกจากนี้ ADS ของบริษัทและหุ้นสามัญ Class A ที่แสดงโดย ADS จะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากการบรรลุผลของ Merger

คณะกรรมการบริษัท (the “Board”) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ ได้อนุญาตและอนุมัติการดำเนินการ จัดส่ง และปฏิบัติตาม Merger Agreement, Plan of Merger และการบรรลุผลของ Transactions รวมถึง Merger และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ ADS ของบริษัทลงคะแนน YESS เพื่อทำสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากข้อเสนอในการอนุญาตและอนุมัติการดำเนินการ จัดส่ง และปฏิบัติตาม Merger Agreement, Plan of Merger และการบรรลุผลของ Transactions รวมถึง Merger

ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในตอนปิดทำการใน Cayman Islands ในวันที่ February 15, 2024 จะมีสิทธิ์เข้าร่วมและลงคะแนนในการประชุม EGM และการเลื่อนการประชุมใดๆ ผู้ถือ ADS เมื่อตอนปิดทำการใน New York City ในวันที่ February 15, 2024 จะมีสิทธิ์สั่งการ JPMorgan Chase Bank, N.A. ในฐานะผู้รับฝาก ADS ของบริษัท เพื่อลงคะแนนหุ้นสามัญ Class A ที่แสดงโดย ADS ในการประชุม EGM

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Merger

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EGM และ Merger Agreement สามารถดูได้ในข้อความธุรกรรมในตาราง 13E-3 และคำแถลงเกี่ยวกับมติสุดท้ายที่แนบเป็นภาคผนวก (a)-(1) ตามที่แก้ไขแล้ว ยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (the “SEC”) ซึ่งสามารถรับได้พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Merger และเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ของ SEC .

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ ADS ต้องอ่านเอกสารเหล่านี้ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นหรือจัดส่งให้ SEC อย่างรอบคอบและครบถ้วนเมื่อมีเอกสารดังกล่าว เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท, Merger และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารบางราย อาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้เข้าร่วม” ในการร้องขอแบบมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ Merger ตามกฎ SEC ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้เข้าร่วม” ในการร้องขอแบบมอบฉันทะระบุไว้ในข้อความธุรกรรมตาราง 13E-3 ที่เกี่ยวข้องกับ Merger และคำแถลงเกี่ยวกับมติสุดท้ายที่แนบมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้เข้าร่วม รวมถึงผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมที่พวกเขาอาจมีนั้นระบุไว้ในคำแถลงเกี่ยวกับมติสุดท้าย

ประกาศนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการซื้อหรือการร้องขอข้อเสนอในการขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือการร้องขอใดๆ ของแบบมอบฉันทะ การลงคะแนน หรือการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอหรืออื่นๆ อีกด้วย ไม่ถือเป็นการทดแทนคำแถลงเกี่ยวกับมติสุดท้ายหรือเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC

เกี่ยวกับ iClick Interactive Asia Group Limited

iClick Interactive Asia Group Limited (NASDAQ: ICLK) ก่อตั้งในปี 2009 เป็นแพลตฟอร์มการตลาดและองค์กรชั้นนำใน China ภารกิจของ iClick คือการเสริมพลังให้แบรนด์ทั่วโลกในการปลดล็อกศักยภาพมหาศาลทางการตลาดของการค้าปลีกอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ชั้นนำ ชุดโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งหมดของ iClick ช่วยให้แบรนด์ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจที่สำคัญและผลกำไรตลอดวงจรชีวิตของผู้บริโภค บริษัทมีสำนักงานใหญ่ใน Hong Kong iClick ปัจจุบันดำเนินงานในสิบเอ็ดแห่งทั่ว Asia และ Europe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม .

คำแถลง Safe Harbor

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคำแถลงเชิงคาดการณ์ที่ทำภายใต้บทบัญญัติ “safe harbor” ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการฟ้อง