Nvidia Stock: การเติบโตของ AI สามารถทําให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในหนึ่งปีได้หรือไม่?

Nvidia Stock

ในปี 2023 การขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง AI กําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเรา ตลาด AI คาดว่าจะเติบโตถึง 20 เท่าเป็น 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ภายใต้การเติบโตของความต้องการ AI บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กําลังขยายบริการ AI ของตน และหนึ่งในบริษัทที่นําหน้าคือ Nvidia (NASDAQ: NVDA).

แม้จะมีคู่แข่งที่รุนแรงในตลาด AI Nvidia ผู้นําตลาดชิปคอมพิวเตอร์กลับไม่เพียงแต่รักษาตัวไว้ได้แต่ยังเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา หุ้นของ Nvidia ให้ผลตอบแทนถึง 10,738% สําหรับปีนี้เองหุ้นของ Nvidia เติบโตขึ้น 179% ซึ่งสูงกว่าดัชนีหุ้นนาสดักซ์ซึ่งเติบโตเพียง 22% แต่หุ้นของ Nvidia จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 1,000 ดอลลาร์ตามที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ไว้ได้หรือไม่ มาดูกันว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน.

แนวโน้มเติบโตที่น่าประทับใจ

ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวติ้งที่เร่งความเร็วของ Nvidia ได้ส่งมันขึ้นมาอยู่บนยอดของการลงทุนใน AI ชิประมวลผลกราฟิกความเร็วสูง (GPU) ของบริษัทมีความต้องการอย่างมากในหลายภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สาธารณสุข เกมส์ ศูนย์ข้อมูล และแอปพลิเคชัน AI โดยเฉพาะชิปของ Nvidia เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โครงการ ChatGPT ของ OpenAI และแอปพลิเคชัน AI อื่นๆ ประสบความสําเร็จ ในไตรมาสที่ 2 ของปีบัญชี 2024 Nvidia รายงานรายได้เติบโตถึง 101% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกําไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้นถึง 429% เป็น 2.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ด้วยการบูรณาการ AI ลงไปในผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ อย่างเพิ่มขึ้น ความต้องการชิปของ Nvidia จึงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทกําลังทํางานอย่างเต็มกําลังเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการชิป H100 ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายได้จากศูนย์ข้อมูลเติบโตถึง 171% ในขณะที่รายได้จากเกมเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน การฟื้นตัวของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามที่ Microsoft รายงานไว้อาจส่งผลให้รายได้จากเกมของ Nvidia เพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป

Nvidia ยังขยายขอบเขตการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่งประกาศความร่วมมือกับ Anyscale เพื่อพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วย AI รวมถึงการทําพันธมิตรกับบริษัทในอินเดียเพื่อนํา AI เข้าสู่ภาคต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม โทรคมนาคม นอกจากนี้ เมื่อรถยนต์ไร้คนขับเริ่มแพร่หลาย Nvidia Drive platform ก็พร้อมจะเป็นส่วนสําคัญ

อุปสรรคบางประการ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของ Nvidia ไม่ได้เรียบร้อยทุกอย่าง กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพิ่งประกาศเจตนาจะหยุดส่งออกชิป AI ขั้นสูงรวมถึงของ Nvidia ไปยังจีน มาตรการนี้มุ่งเน้นจํากัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสําคัญของสหรัฐฯ ของจีนซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานทางทหาร แม้ Nvidia ยืนยันว่ามาตรการนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบกา