Planet Image International Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราแรก 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

(SeaPRwire) –   XINYU, ประเทศจีน, 30 ม.ค. 2024 — Planet Image International Limited (หรือ “Planet Image” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: YIBO) ผู้ผลิตและจำหน่ายตลับผงหมึกที่เข้ากันได้ที่มุ่งเน้นการส่งออกซึ่งตั้งอยู่ใน ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป ประกาศปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรกของหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 1,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามัญประเภท A เริ่มซื้อขายในตลาดทุน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ “YIBO” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2024

บริษัทได้รับเงินลงทุนรวมหลังหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการรับประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องชำระโดยบริษัท เป็นจำนวนมูลค่ารวม 5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบออปชันให้กับผู้รับประกัน เป็นเวลา 45 วันเพื่อซื้อหุ้นสามัญประเภท A เพิ่มเติมได้สูงสุด 187,500 หุ้น ในราคาหุ้นละราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หักส่วนลดค่าธรรมเนียมการรับประกัน

บริษัทตั้งใจจะใช้เงินลงทุนสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนดังกล่าวเพื่อ: i) ก่อสร้างศูนย์การผลิตแบบครบวงจรและหลายชั้น ii) ค้นคว้าและพัฒนา iii) ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ของบริษัทเอง iv) จัดตั้งคลังสินค้าเพิ่มเติมในสถานที่ในต่างประเทศ และ v) วัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนดำเนินการโดยใช้หลักการของการปฏิบัติตามคำมั่นซื้ออย่างเคร่งครัด US Tiger Securities, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการรับประกันเพียงรายเดียวสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในสหรัฐอเมริกา VCL Law LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้รับประกันในสหรัฐอเมริกา

ใบแจ้งการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หมายเลขแฟ้ม 333-263602) (หรือ “ใบแจ้งการลงทะเบียน”) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้น บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (หรือ “สำนักงาน ก.ล.ต.”) และได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2024 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกำลังดำเนินการโดยใช้โฆษณาชวนซื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งการลงทะเบียน โฆษณาชวนซื้อฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และมีอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ . สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของโฆษณาชวนซื้อฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนอาจขอรับได้จาก US Tiger Securities, Inc. โดยส่งไปรษณีย์ปกติไปยังที่อยู่ US Tiger Securities, Inc., 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022 หรือทางโทรศัพท์ที่ +1 646-978-5188

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือได้รับการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Planet Image International Limited

Planet Image International Limited เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตลับผงหมึกที่เข้ากันได้มุ่งเน้นการส่งออกซึ่งตั้งอยู่ใน ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป บริษัทส่วนใหญ่พัฒนาและผลิตตลับผงหมึกที่เข้ากันได้และใช้ได้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่นต่างๆ ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปจากผู้ผลิตหลายราย หรือตลับผงหมึกที่เข้ากันได้ บริษัทมีจำหน่ายทั้งแบบที่ไม่มีตราสินค้า หรือตราสินค้าบุคคลที่สาม หรือภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของตนเองผ่านช่องทางการขายออนไลน์ภายใต้สามแบรนด์ ได้แก่ TrueImage, CoolToner และ AZtech บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันการพิมพ์คุณภาพสูงและคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และแพลตฟอร์มการขาย การขนส่ง และบริการแบบบูรณาการและเฉพาะตัว ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ .

คำคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคำคาดการณ์ล่วงหน้า ทุกข้อความที่ไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นคำคาดการณ์ล่วงหน้า คำคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และมีพื้นฐานอยู่บนความคาดหวังและการคาดการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตและแนวโน้มทางการเงินที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงิน ผลประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท นักลงทุนสามารถระบุคำคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้จากคำหรือวลีต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “มีเป้าหมาย” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ศักยภาพ” “ดำเนินการต่อไป” “มีแนวโน้มว่า” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ที่จะปรับปรุงคำคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของบริษัท ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงไว้ในคำคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะกลายเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และสนับสนุนให้นักลงทุนพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในใบแจ้งการลงทะเบียนของบริษัทและในการยื่นเอกสารอื่นๆ ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

สำหรับ