SeABank สําเร็จแผนธุรกิจปี 2023: การเติบโตที่เห็นได้ชัดของ CASA ควบคุม NPL

(SeaPRwire) –   ธนาคารพาณิชย์เอกชนเซียนาเมืองจีน (SeABank) ประกาศผลการดําเนินงานปี 2023 พบการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ: CASA เพิ่มขึ้นเป็น 11.5%; ยอดหนี้สินคงค้างและการดึงดูดเงินฝากเพิ่มขึ้นตามลําดับ 16.76% และ 25.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน; NPL ถูกควบคุมอยู่ที่ 1.94%; EBT อยู่ที่เกิน 189.4 ล้านเหรียญสหรัฐ.

ฮานอย, เวียดนาม, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024 — ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศที่ไม่แน่นอน ผลการดําเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจของ SeABank โดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเครดิตสีเขียว และเปิดตัวผลิตภัณฑ์บริการใหม่ที่เก็บค่าธรรมเนียม.


สิ้นปี 2023 ทรัพย์สินรวมของ SeABank เพิ่มขึ้นเป็น 10.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน; เงินทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.32% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพเงินทุนของ SeABank และอํานวยความสะดวกให้ธนาคารสามารถส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายพร้อมประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น.

ความพยายามของธนาคารในการขยายผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ขายประสานผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ได้ดึงดูดลูกค้าเข้ามามากกว่า 3 ล้านรายที่ SeABank ในปี 2023 ธนาคารมีธุรกรรมดิจิทัลเกิน 32.3 ล้านครั้ง (เพิ่มขึ้น 157% จากปีก่อน) มากกว่าร้อยละ 71 ของบัญชีใหม่เปิดผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ eKYC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของธนาคารในการดึงดูดลูกค้าใหม่พร้อมรักษาลูกค้าเดิม และทําให้ยอดดึงดูดเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.4 จากปีก่อน ซึ่ง CASA ยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคิดเป็นร้อยละ 11.5 ของเงินฝากรวม นอกจากนี้ ยอดหนี้สินคงค้างของ SeABank เกือบเท่ากับ 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 116 จากปีก่อน

เพื่อสนับสนุนลูกค้าระหว่างช่วงฟื้นตัวของเศรษฐกิจ SeABank ได้ดําเนินมาตรการอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมลดลง ผลิตภัณฑ์เครดิตพิเศษกับวงเงินหลายพันล้านดอง เป็นต้น ในปี 2023 ยอดรวมดอกเบี้ยลดลงสําหรับลูกค้าเดิมมีมูลค่ากว่า 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ SeABank ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอย่างปลอดภัยพร้อมควบคุม NPL ได้ต่ํากว่าร้อยละ 2 (โดยเฉพาะ 1.94%) ขณะที่สัดส่วนเงินสํารองสภาพคล่องระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 20.2 และอัตราส่วนสภาพคล่อง 30 วันสําหรับดองเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 67.56 โดยเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อควบคุม ติดตาม และฟื้นฟูหนี้สินที่เสีย

ความพยายามดังกล่าวทําให้ EBT ของ SeABank มากกว่า 189.4 ล้านเหรียญสหรัฐ บรรลุแผนงานธุรกิจปี 2023 เทียบเท่ากับ ROE ร้อยละ 13.03

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ในปี 2023 Moody’s ยังคงจัดอันดับให้ SeABank ที่ Ba3 สําหรับอันดับเครดิตระยะยาวสําหรับเงินฝากและผู้ออกตราสารในสกุลเงินดองและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังคงรักษาอันด