VERTICAL INSTITUTE ปฏิวัติการพัฒนาอาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

  • Vertical Institute (VI) เป็นผู้ให้บริการหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาทักษะและการปรับตัวใหม่อย่างเร่งด่วนในตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการพัฒนาอาชีพให้สามารถรับมือกับอนาคตได้
  • ได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก SkillsFuture Singapore และ The Institute of Banking & Finance Singapore ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ถึง 70% สําหรับคนสิงคโปร์และผู้มีสิทธิถาวร
  • เสนอหลักสูตรต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การตลาดดิจิทัล และการออกแบบสื่อสารผู้ใช้ ซึ่งสามารถเรียนได้ผ่านการสอนสดออนไลน์ และเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้น

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, ธันวาคม 6, 2566 — ในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสําคัญของการพัฒนาทักษะและการปรับตัวใหม่มีความจําเป็นยิ่งขึ้น เมื่อผู้อยู่ในอาชีพต้องการปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ Vertical Institute (VI) จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของอาชีพในอนาคต

งานด้านเทคโนโลยีปัจจุบันครอบคลุมถึง 11% ของตลาดงานออนไลน์ของ สิงคโปร์[1] สะท้อนให้เห็นว่า เทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ทําให้องค์กรต่างๆ ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้งานด้านเทคโนโลยีมีค่าตอบแทนที่สูงกว่างานทั่วไปถึง 38% ในปี 2565[2] แต่การมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ผู้ที่มีทักษะสําคัญและพร้อมรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุด

ในสภาวะที่บทบาทงานแบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลง และทักษะใหม่ๆ เป็นสิ่งจําเป็น VI จึงอยู่ในฐานะหน้าหนึ่งของการพัฒนาอาชีพผ่านการศึกษา ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาทักษะของบุคคล ดังนั้นโครงการของ VI จึงตอบสนองความต้องการของผู้อยู่ในอาชีพในการปรับตัวและเปลี่ยนอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่นในคุณภาพของ VI ได้รับการยืนยันจากการได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ (ATO) จาก SkillsFuture Singapore (SSG) และ The Institute of Banking & Finance Singapore (IBF) ซึ่งยืนยันฐานะของ VI ในฐานะแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้หลักสูตรเหล่านี้ยังได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้เรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 70% สําหรับคนสิงคโปร์และผู้มีสิทธิถาวร

VI เสนอหลักสูตรพื้นฐานที่เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นทุกระดับ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar เพื่อให้ความยืดหยุ่นในเวลาเรียน มีการเรียนตามความสะดวกของผู้เรียนทั้งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเวลาต่างๆ ของวันทําการ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลของ VI ให้ทักษะพื้นฐานในการใช้ Excel, SQL และ Tableau ซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทาง