กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้นําอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด Delta 2023 เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการเปลี่ยนผ่านสังคมต่ําคาร์บอนอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ, วันที่ 6 พ.ย. 2523 — บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด. ได้จัดงาน Delta Future Industry Summit 2023 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ เกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์มินัล 21 กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อ “การพัฒนาสังคมต่ําคาร์บอนอย่างฉลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” งานประชุมประจําปีครั้งที่ 5 ของเดลต้าเป็นเวทีสําหรับหุ้นส่วนจากภาครัฐ อุตสาหกรรม และวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างเครือข่ายและหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมาร์ทล่าสุดของบริษัทในด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และพลังงานสะอาด การสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ของเดลต้าได้ให้ภาพของโอกาสทางธุรกิจหลายอย่างในการสร้างศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืน ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายกระแสไฟฟ้าที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง

งานประชุมอุตสาหกรรมประจําปีของเดลต้าเสนอการสํารวจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายและนวัตกรรมสําหรับการเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสมาร์ทที่ช่วยกําหนดสังคมต่ําคาร์บอนภูมิภาค
งานประชุมอุตสาหกรรมประจําปีของเดลต้าเสนอการสํารวจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายและนวัตกรรมสําหรับการเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสมาร์ทที่ช่วยกําหนดสังคมต่ําคาร์บอนภูมิภาค

นายดร. ณัฐพล รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า “รัฐบาลไทยได้เปิดโครงการสนับสนุนมูลค่ากว่า 450,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและการจัดทําสีเขียว เรามีเป้าหมายส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนมากกว่า 1.6 ล้านล้านบาทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนแผนส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า EV3.5 เพื่อส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เดลต้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้ากับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและการดิจิทัลแบบมีประสิทธิภาพพลังงาน ตั้งแต่ปี 2559-2566 เดลต้าได้ให้ทุนสนับสนุนกว่า 28 ล้านบาทแก่ทีมงานเกือบ 200 ทีมผ่านโครงการ Delta Angel Fund ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาร์ทและพลังงานในตลาดไทย โครงการนี้เป็นส่วนสําคัญของกิจกรรมส่งเสริมของกระทรวงที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มเติมกว่า 56.5 ล้านบาท”

นายกวิกกูมาร์ มูรูกานาธัน ผู้นําด้านความยั่งยืนและนโยบาย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) กล่าวว่า “ธุรกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์เป็นฐานสนับสนุนที่ช่วยให้ธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถเติบโตได้ผ่านเ