กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินฟิลิปปินส์ PDS Group ร่วมมือกับ ESGpedia ของ STACS ในความริเริ่ม SFIA ASEAN Single AccessPoint for ESG Data (SAFE) เพื่อเปิดเผยข้อมูล ESG

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่ม SAFE ซึ่งนําโดย Sustainable Finance Institute Asia (SFIA) และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนขององค์กรและทําให้การรายงานข้อมูล ESG ง่ายขึ้นสําหรับธุรกิจและผู้ออกหลักทรัพย์ในฟิลิปปินส์

  • SFIA ได้ระบุ ESGpedia ของ STACS เป็นพันธมิตรแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นไปได้สําหรับความริเริ่ม Single AccessPoint for ESG Data (SAFE) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล ESG ในตลาดอาเซียน
  • ในฐานะทะเบียนข้อมูล ESG ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีกรณีศึกษาข้ามหลายภาคส่วน ESGpedia มอบข้อมูลความยั่งยืนมากกว่า 5 ล้านรายการ และช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูล ESG ได้อย่างง่ายดายและเป็นขั้นตอน พร้อมมีโปรแกรมสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  • PDS Group ส่งเสริมให้บริษัทฟิลิปปินส์ใช้ ESGpedia เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลที่มีแนวโน้มจะถูกกําหนดให้ต้องเปิดเผย และได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน
  • การร่วมมือระหว่าง PDS Group กับ STACS และการเปิดตัว ESGpedia ในฟิลิปปินส์ตามหลังความสําเร็จในการเปิดตัว ESGpedia และความริเริ่ม SAFE ในเวียดนามกับ Bamboo Capital Group เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

มะนิลา ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์, 14 ก.ย. 2023 — Philippine Dealing System Holdings Corp. (PDS Group) ประกาศความร่วมมือกับ STACS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําด้านโซลูชันข้อมูลและเทคโนโลยี ESG (Environmental, Social และ Governance) ของเอเชีย เพื่อใช้แพลตฟอร์ม ESGpedia ของ STACS สนับสนุนความยั่งยืนขององค์กรและการรายงาน ESG สําหรับธุรกิจและผู้ออกหลักทรัพย์ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มไพลอตของ Sustainable Finance Institute Asia (SFIA) เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล ESG ในตลาดอาเซียน

การร่วมมือระหว่าง PDS Group กับ STACS และการเปิดตัว ESGpedia ในฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่ม SFIA SAFE เปิดตัวที่มะนิลาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2023 มีบริษัทฟิลิปปินส์ องค์การแห่งสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือระดับโลกฟิลิปปินส์ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์เข้าร่วม
การร่วมมือระหว่าง PDS Group กับ STACS และการเปิดตัว ESGpedia ในฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่ม SFIA SAFE เปิดตัวที่มะนิลาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2023 มีบริษัทฟิลิปปินส์ องค์การแห่งสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือระดับโลกฟิลิปปินส์ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์เข้าร่วม