กอดรัดฮ่องกงด้วยกัน: CCYik นําความหวังใหม่มาสู่ครอบครัว 258 ครอบครัว

ฮ่องกง, 16 ก.ย. 2566 — CCYik บริษัทลงทุนชั้นนําที่มีต้นกําเนิดจากสหราชอาณาจักร ภูมิใจที่ประกาศว่าได้บริจาคเงินมากกว่า 1,000,000 เหรียญฮ่องกงในปี 2566 กองทุนที่รวบรวมนี้เน้นย้ําความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของบริษัทในการทําให้ชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงเหยื่อจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ในฮ่องกงดีขึ้น

CCYik สนับสนุนเงิน 300,000 เหรียญฮ่องกงสําหรับเหยื่ออุทกภัยในฮ่องกง
CCYik สนับสนุนเงิน 300,000 เหรียญฮ่องกงสําหรับเหยื่ออุทกภัยในฮ่องกง

ในความพยายามอย่างเต็มใจเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอุทกภัย CCYik ได้บริจาคจํานวนมหาศาล 300,000 เหรียญฮ่องกงให้กับครอบครัวมากกว่า 200 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การบริจาคอย่างเอื้ออาทรนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ CCYik ในการให้ความช่วยเหลือทันทีทันใดแก่สมาชิกที่อ่อนแอที่สุดของชุมชนในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

นอกจากนี้ กองทุนที่ CCYik จัดหามาได้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเหยื่ออุทกภัยให้สร้างชีวิตใหม่ โดยการให้การสนับสนุนทางการเงินสําหรับความจําเป็นพื้นฐาน เช่น ที่พัก อาหาร และการรักษาพยาบาล โดยการให้มือเหลือแก่ครอบครัวเหล่านี้ CCYik มุ่งหวังที่จะปลูกฝังความหวังและความยืดหยุ่นในชุมชนฮ่องกง

คุณ แบรนดอน หว่อง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดภูมิภาคของ CCYik แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของพวกเขาว่า “เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อภารกิจในการปรับปรุงชีวิตของผู้ที่กําลังเผชิญกับความยากลําบาก การสนับสนุนที่เราได้ทําในปีนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างผลกระทบที่มีความหมาย เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของเราสําหรับการสนับสนุนที่มีค่ายิ่งของพวกเขา ซึ่งทําให้เราสามารถเอื้อมถึงผู้ที่ต้องการมันมากที่สุด”

CCYik ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับชีวิตของปัจเจกบุคคลและครอบครัวในฮ่องกง องค์กรวางแผนที่จะดําเนินความพยายามของตนโดยการแสวงหาโอกาสอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ที่เผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย

ขณะที่ CCYik ฉลองความสําเร็จในปี 2566 องค์กรกระตุ้นให้ปัจเจกบุคคล ธุรกิจ และชุมชนโดยรวมเข้าร่วมมือกับพวกเขาในภารกิจในการนําความหวังและการบรรเทาทุกข์มาสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCYik ที่ www.ccyik.com