การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของปีถูกประกาศในงาน MMA SMARTIES Awards Vietnam 2023

กรุงเทพมหานคร ไทย, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566การตลาดที่ดีที่สุดของปีถูกประกาศอย่างเป็นทางการที่ MMA SMARTIES Awards ไทย 2566 ในค่ําคืนของ วันที่ 26 ตุลาคม หลังจากการตรวจสอบและทบทวนอย่างเข้มงวดเป็นเวลากว่าสองเดือน นี่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่ยาวนานเร้าใจวงการสื่อและการตลาดไทย

ฤดูกาลที่ 10 ของ SMARTIES Awards ไทย 2566 เป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่

ปี 2566 เฉลิมฉลองทศวรรษของการมอบรางวัล SMARTIES ใน ไทย รางวัลนี้ยอมรับการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีที่มีอิทธิพลและส่งเสริมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการตลาดในอนาคต

รางวัล MMA SMARTIES จัดโดย MMA Global Inc. ยืนยันฐานะ “เกียรติยศและเด่นชัด” ของชุมชนการตลาดไทย ตั้งแต่ประกาศโครงการกลับมาจนถึงวันประกาศผล คณะกรรมการจัดงานได้รับส่งผลงานจากหลากหลายภาคส่วนและพื้นที่เพื่อแข่งขันรับรางวัล

SMARTIES ไทย 2566 ได้ออกแบบรางวัลใหม่ โดยเพิ่มหมวดหมู่ใหม่คือ Live Streaming นอกเหนือจากหมวดหมู่หลักจากปีก่อน หมวดหมู่นี้มุ่งเน้นยอมรับการโฆษณาทางตรงผ่านการถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นแนวโน้มการตลาดใหม่

มีชื่อใหม่มากมายเข้าชิงรางวัลสําคัญของการแข่งขัน Industry Awards ได้แก่ Advertiser of the Year, Emerging / New Brand of the Year, Brand of the Year, Digital Agency of the Year และ Holding Agency Company of the Year

การตลาดยอดเยี่ยมของ SMARTIES ไทย 2566 จะได้รับรางวัลในรูปแบบ NFT ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์เฉพาะสําหรับผู้ชนะ

การแข่งขันเพื่อรางวัลที่มีเกียรติ MMA SMARTIES ไทย 2566

Abbott, Casper, Coca-Cola, FE Credit, Grab, Heineken, Kimberly-Clark, L’Oréal, Marico, Nestlé ไทย, Pharmacity, Samsung, Suntory PepsiCo, Viettel, Unilever และอื่นๆ เป็นกรรมการตัดสินของรางวัล Smarties ไทย 2566

ปีนี้ คณะกรรมการจัดงานสังเกตการเพิ่มขึ้นมากกว่า 133% ของการส่งผลงานจากแบรนด์ ผู้ตลาด ธุรกิจสื่อ ผู้จัดพิมพ์ โทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น คณะกรรมการเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้ารอบตัดสินหลังจากการตรวจสอบและทบทวนอย่างเข้มงวดนานกว่าสองเดือน กระบวนการประเมินเป็นไปอย่างเปิดเผยและเท่าเทียมเพื่อให้ผลงานทุกชิ้นได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการได้ประเมินและพิจารณาตลอดสองวันของการประชุมกรรมการเพื่อเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทองคํา เงิน และทองแดงสําหรับแต่ละหมวดหมู่ ผลงานที่ชนะทุกชิ้นในงาน MMA SMARTIES ไทย 2566 ได้รับการยอมรับจากไม่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังรวมถึงชุมชนการตลาดด้วย

รายชื่อผลงานที่ชนะ

รางวัล SMARTIES ไทย ไม่ใช่เพียงการยอมรับความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการตลาดไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและกําลังใจให้ธุรกิจก้าวออกจากกฎเกณฑ์เดิมและกรอบความคิดเรียบง่าย เพื่อสร้างรอยต่อของตนเองอย่างมั่นใจ การตลาดที่ชนะต้องแสดงอัตลักษณ์ของตน ลงทุนอย่างระบบ และส่งผ่านข้อความอย่างชัดเจนและสั้นซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการตลาดสมัยใหม่ การได้รับการยอมรับในงานประกาศรางวัลคือแหล่งความภาคภูมิใจและความสําเร็จสูงสุดสําหรับผู้ตลาดแต่ละคน

At the SMARTIES Awards 2023 awards ceremony, the owners of the most prestigious titles were announced.
At the SMARTIES Awards 2023 awards ceremony, the owners of the most prestigious titles were announced.