การประชุมครั้งที่ 6 ของ WLA Forum สิ้นสุดลงด้วยการเรียกร้องอย่างแข็งขันเพื่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก

กรุงเทพฯ, วันที่ 9 พ.ย. 2566 — งานประชุมสัมมนาโลกลอเรตส์ (World Laureates Forum) ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลง” ได้สิ้นสุดลงโดยมีการเรียกร้องอย่างมีพลังให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกร่วมมือกันและนําการปฏิรูปวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้น

The 6th World Laureates Forum
The 6th World Laureates Forum

งานประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงผู้รับรางวัลโนเบล รางวัลทัวริง รางวัลวูล์ฟ และรางวัลวิทยาศาสตร์ชั้นนําอื่นๆ

งานประชุมจัดขึ้นในสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนด้วยปัญหาต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ และหาทางแก้ไขปัญหาผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิด เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาโลกที่เป็นรูปธรรม

งานประชุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพโลกลอเรตส์ งานประชุมวิทยาศาสตร์อัจฉริยะโลกลอเรตส์ และงานประชุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกศูนย์โลกลอเรตส์ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาโลกที่สําคัญ

งานประชุมนักวิทยาศาสตร์หนุ่มโลกลอเรตส์ เป็นเวทีใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์หนุ่มกว่า 100 คนได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยล่าสุด

งานประชุมนักวิทยาศาสตตร์หญิงโลกลอเรตส์ มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและให้แรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงให้กล้าเดินตามความฝันทางวิทยาศาสตร์

60 ผู้ได้รับรางวัลโลกลอเรตส์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุมวิทยาศาสตร์มิโอบิอัส เพื่อวิเคราะห์และมองอนาคตการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น ตามที่ Edvard Moser ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2014 และผู้อํานวยการสถาบัน Kavli สําหรับระบบประสาทวิทยา ได้กล่าว

สื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจกับงานประชุมครั้งนี้มากถึง 1,000 ล้านคน โดยมีผู้เข้าชมออนไลน์กว่า 4 ล้านคน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

เออร์วิน เนเฮอร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 1991 และผู้อํานวยการและสมาชิกทางวิชาการที่สถาบัน Max Planck สําหรับวิทยาศาสตร์ข้ามสาขา กล่าวว่า “ฉันเชื่อว่าเราสามารถเสนอวิธีแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ได้”

Peidong Yang ผู้ได้รับทุน MacArthur Fellow ปี 2015 และผู้ดํารงตําแหน่ง S.K. and Angela Chan Distinguished Chair in Energy และศาสตราจารย์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ กล่าวถึงความสําคัญของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาโลก

งานประชุมครั้งที่ 6 ของโลกลอเรตส์จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์โลกลอเรตส์ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ร่วมกับมูลนิธิพาร์คแลนด์

งานประชุมครั้งที่ 7 ของโลกลอเรตส์จะจัดขึ้นในปี 2567 และการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโลกลอเรตส์ปี 2567 จะเริ่มต้นในไม่ช้า

ภาพประกอบข่าว:
ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443148
คําบรรยาย: The 6th World Laureates Forum