การประชุมสุดยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอินทรีย์เอเชียซีชง 2023 เปิดฉาก

นันชง ประเทศจีน 11 ก.ย. 2566 — รายงานข่าวจาก CRI Online:

การเปิดตัวการประชุมสุดยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอินทรีย์เอเชียซีชง 2023

เมื่อวันที่ 11 กันยายน การประชุมสุดยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอินทรีย์เอเชียซีชง 2023 ภายใต้หัวข้อ “อินทรีย์กระตุ้นพลังชีวิตใหม่” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เมืองซีชง มณฑลเสฉวน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ผู้แทนจากวงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 คน ได้รวมตัวกันที่ซีชงเพื่อหารือแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์ และผลักดันการก่อสร้างซีชงให้เป็น “เมืองอินทรีย์อันดับหนึ่งของประเทศจีน”

ในพิธีเปิด สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์จีน (ซีชง) ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนั้น การประชุมยังได้เผยแพร่ข้อเสนอแห่งชาติสําหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง เสนอให้สํารวจการจัดตั้งกลไกการสื่อสารที่มีมาตรฐานและเป็นปกติวิสัย แบ่งปันทรัพยากรอุตสาหกรรม เพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือ รวบรวมฉันทามติและความพยายามร่วมกันจากภาครัฐ อุตสาหกรรม และภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ โจว เจ้อเจียง หม่า จฺวิ้น ชี่า ยฺหวี่หุย เหอ เหวินหลง หยวน ฝาง และ หลิว ซฺวั่น ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนที่ปรึกษาหลักของสมาคมพัฒนาบุคลากรเกษตรอินทรีย์นันชง

ระหว่างการประชุมสุดยอด ผู้เข้าร่วม ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจะหารือสถานการณ์และปัญหาที่อุตสาหกรรมอินทรีย์เผชิญอยู่ สํารวจแนวทางแก้ไข ร่วมกันหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมอินทรีย์ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านรายงานหัวข้อ การบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ และวิธีการอื่นๆ

ขณะนี้ ซีชงได้สร้างฐานการผลิตอินทรีย์ขนาด 109 ไร่ พื้นที่ 27,000 ไร่ ฐาน 16,000 ไร่ และผ่านการรับรองอินทรีย์ 105 ชนิด มูลค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย์รวมต่อปีมีมูลค่า 3.5 พันล้านหยวน สร้างระบบการกํากับดูแลคุณภาพครอบคลุม “สี่ระดับ” สําหรับเมือง ตําบล หมู่บ้าน และบริษัท อัตราการครอบคลุมของระบบการมองเห็นและระบบติดตามย้อนกลับคุณภาพคิดเป็น 100% สร้างเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 79 เครื่องหมาย และผลิตภัณฑ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติ 4 ผลิตภัณฑ์ “เห่าชงสตูน” กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ภูมิภาคสาธารณะยอดเยี่ยม 10 อันดับแรกของมณฑลเสฉวน และ “สวนนิเวศน์อินทรีย์ซีชง” กลายเป็นบัตรธุรกิจสวยงามของซีชง