การลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งที่ 7 ของ IFPA Conference 2024 เปิดรับแล้ว

สต็อกโฮล์ม, วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) ยินดีประกาศการจัดงาน IFPA Conference (เดิมชื่อ World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567 ณ เมืองที่มีชีวิตชีวาอย่าง สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน. การประชุม IFPA Conference จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 เป็นเวทีสําคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสุขภาพจากหลากหลายสาขาเพื่อแบ่งปันผลงานวิจัยทางคลินิกที่ทันสมัยในด้านวิทยาการรักษาโรคผิวหนัง รูมาติซึม และอื่นๆ

IFPA Conference 2024, 27-29 June

IFPA Conference 2024, 27-29 June

หัวข้อการประชุมปีนี้ “การค้นพบขอบเขตกว้างของโรคผิวหนังเป็นโรค” สะท้อนพันธกิจของ IFPA ในการเพิ่มการรับรู้ระดับโลกถึงความรุนแรงของโรคผิวหนังเป็นโรค การประชุมมุ่งเน้นให้เกิดมุมมองระหว่างประเทศที่กว้างขวางมากขึ้นต่อโรคเหล่านี้ โดยส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัย การสนับสนุนผู้ป่วย และการเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

กําหนดการสําคัญ:

  • เปิดรับสมัคร: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
  • สิ้นสุดการสมัครราคาพิเศษ: วันที่ 15 มกราคม 2567
  • สิ้นสุดการสมัครราคาปกติ: วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • เปิดรับส่งบทคัดย่อ: วันที่ 1 ธันวาคม 2566
  • สิ้นสุดรับส่งบทคัดย่อ: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุม IFPA Conference เป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมสามารถศึกษาโรคผิวหนังเป็นโรคจากมุมมองต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายกับผู้ป่วยและตัวแทนอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสําคัญในการแบ่งปันผลงานวิจัยล่าสุด เสริมสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ของโรคผิวหนังเป็นโรค

April Armstrong ประธานการประชุมและประธานคณะกรรมการจัดการประชุมกล่าวว่า “ร่วมกันในฐานะชุมชนทางคลินิกและวิจัย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคผิวหนังเป็นโรค ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแค่ผิวหนังเป็นโรคและข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่ยังรวมถึงภาวะประกอบที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยด้วย ในการประชุม IFPA ครั้งนี้ที่ สต็อกโฮล์ม เราจะแบ่งปันความรู้และมีการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับความก้าวหน้าเหล่านี้”

โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุมมุ่งหวังจะสร้างนวัตกรรม สร้างความตระหนักรู้ และยกระดับบทบาทของ IFPA และสมาชิกในการขับเคลื่อนความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคผิวหนังเป็นโรค

ลงทะเบียนได้ที่ ifpaconference.com/registration.
สอบถามเรื่องการส่งบทคัดย่อได้ที่
https://conference.ifpa-pso.com/abstracts.
ดาวน์โหลดเครื่องมือที่ https://connect.ifpa-pso.com/hubfs/IFPA-Conference/Toolkit-2024.zip.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ ifpaconference.com.

เกี่ยวกับ IFPA:

IFPA (The International Federation of Psor