การวาดภาพอนาคตสีเขียว: GCLSI ขึ้นแท่นกลางเวทีในการประชุมนานาชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

ซูโจว, จีน, 12 ก.ย. 2566 – GCL System Integration Technology Co., Ltd. (“GCLSI”) ได้รับบทบาทนําในการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน จัดขึ้นที่โรงแรมการประชุมนานาชาติในซูโจว ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 7 กันยายน 2566

การประชุมซึ่งมีหัวข้อ “ร่วมมือกันส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่ออนาคตสีเขียวร่วมกัน” จัดโดยสํานักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน (NEA) องค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) และรัฐบาลมณฑลเจียงซู ร่วมจัดโดยรัฐบาลเมืองซูโจวและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเจียงซู

ประธานบริหาร GCLSI Zhang Kun ได้เข้าร่วมการสนทนาในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เขาเน้นย้ําว่าการผลักดันการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เพียงภาระของบริษัทพลังงาน แต่ยังเป็นโอกาสสําคัญสําหรับการเติบโตอย่างมีวิสัยทัศน์ GCLSI พร้อมที่จะปรับปรุงห่วงโซ่มูลค่าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด โดยมุ่งมั่นที่จะนําเสนอโซลูชันพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี GCLSI มุ่งมั่นที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ําและสร้างความร่วมมือระดับโลกในการมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสีเขียวมากขึ้น

ในวันเปิดงาน ผู้อํานวยการ NEA Zhang Jianhua และผู้อํานวยการใหญ่ IRENA Francesco La Camera ได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงของ GCLSI ที่สถานที่จัดประชุม เพื่อให้เข้าใจวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ GCLSI สําหรับภาคพลังงานหมุนเวียนและวิธีการของบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุใหม่ GCLSI จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนําของบริษัท รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงยอดเยี่ยมและโซลูชันกักเก็บพลังงาน สะท้อนถึงขีดความสามารถที่แข็งแกร่งของบริษัทตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าสีเขียวและคาร์บอนต่ํา

นาย La Camera ผู้อํานวยการใหญ่ IRENA และคณะ ได้รับเชิญให้เยี่ยมชม GCL Headquarter ในวันที่ 8 ในระหว่างการเยี่ยมชมพวกเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการอย่างครอบคลุมและเป็นระบบของ GCLSI ในการพลังงานที่ยั่งยืน และได้สังเกตเห็นการประยุกต์ใช้โซลูชันพลังงานใหม่เหล่านี้ในบริบทโลกแห่งความเป็นจริงและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนําไปใช้

ด้วยประสบการณ์หลายปีในเทคโนโลยีพลังงานและความมุ่งมั่นในนวัตกรรมอย่างยั่งยืน GCLSI มุ่งมั่นที่จะช่วยให้พันธมิตรทั่วโลกสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ํามากขึ้น การเปิดตัวโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชนิด N ขนาด 20 GW ในอู่ฮู ประเทศจีน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวมถึงการเริ่มต้นโครงการระหว่างประเทศหลายโครงการ ย้ําถึงความมุ่งมั่นของ GCLSI ในการนําทางตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมโซลาร์

โดยเฉพาะ GCLSI จะเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 28 (COP28) ในขณะที่อุตสาหกรรมโซลาร์เข้าสู่ ‘ยุ