การศึกษาของมหาวิทยาลัยหลิงหนันเปิดเผยการนําเสนอที่ไม่เป็นธรรมของคนงานบ้านพักในกรณีการกระทําที่ไม่เหมาะสมในสื่อภาษาจีน

(SeaPRwire) –

เมืองฮ่องกง, 13 พฤศจิกายน 2566 – ส่วนใหญ่ข่าวภาษาจีนในฮ่องกงที่เกี่ยวกับการกระทําทารุณต่อคนงานบ้านพักต่างด้าว (MDW) ไม่ได้รายงานเหตุการณ์อย่างเป็นข้อเท็จจริง อิสระ และวิพากษ์วิจารณ์ และเน้นด้านความน่าสนใจของข่าวมากกว่ารากฐานลึกของปัญหานี้ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจและการปะทะกันระหว่างเพศ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ และชนชั้นตามการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยหลิงหนันในฮ่องกง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 รัฐบาลฮ่องกงได้อนุญาตให้ประชาชนจ้างคนงานบ้านพักต่างด้าว ทําให้มีคนงานบ้านพักต่างด้าวจากฟิลิปปินส์เข้ามามากขึ้น เมื่อชนชั้นกลางในฮ่องกงขยายตัวและมีความต้องการคนงานบ้านพักเต็มเวลา จึงทําให้จํานวนคนงานบ้านพักต่างด้าวเพิ่มขึ้นจาก 21,500 คนใน พ.ศ. 2525 เป็นมากกว่า 385,000 คนใน พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม คนงานบ้านพักต่างด้าวในฮ่องกงยังถูกกีดกันและกระทําทารุณเหมือน “มุยไจ” หรือ “อามา” ในอดีต

เพื่อเข้าใจการนําเสนอข่าวของสื่อภาษาจีนในฮ่องกงเกี่ยวกับคนงานบ้านพักต่างด้าว และความสําคัญและผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคม ศ.ดร. Janet Ho Nga-man หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ และศ.ดร. Andrew Sewell รองศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหลิงหนันในฮ่องกง ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์รายงานข่าวเกี่ยวกับการกระทําทารุณต่อคนงานบ้านพักต่างด้าวในสื่อภาษาจีน 3 หนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านมากที่สุด ระหว่าง พ.ศ. 2553-2562

เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเช่นการเลือกปฏิบัติ ความแตกต่างของอํานาจ และการกระทําทารุณในบริบทสังคม ศ.ดร. โฮและศ.ดร. ซูเวลล์ใช้เครื่องมือทางความคิดเช่น การควบคุมทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกันโครงสร้างทางสังคม

การศึกษาพบว่ารายงานข่าวมีการนําเสนอผู้กระทําผิดและผู้เสียหายอย่างมีนัยสําคัญสามประการ โดยการนําเสนอที่มีลักษณะปลอบประโลมผู้กระทําผิดและแบ่งเบาความรับผิดชอบของตน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สมดุลในอํานาจและการกีดกันคนงานบ้านพักต่างด้าวมากขึ้น

นอกจากนี้ การเล่าเรื่องแบบนาราตีฟที่มีกรอบความคิดที่คุ้นเคยก็ส่งเสริมให้ผู้อ่านมองว่าสาเหตุของการกระทําทารุณเกิดจากข้อบกพร่องของคนงานบ้านพักต่างด้าว

สื่อมีการเสนอข่าวแบบดึงดูดความสนใจและสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น ในกรณีการกระทําทารุณทางเพศมีการระบุรายละเอียดอย่างละเอียด ทําให้ข่าวดูเหมือนเรื่องราวทางเพศหรือดึงดูดความสนใจ

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการนําเสนอปัญหาการกระทําทารุณต่อคนงานบ้านพักต่างด้าวในสื่อภาษาจีนฮ่องกงมีส่วนสนับสนุนการมองเอาคนงานบ้านพักต่างด้าวว่าเป็นกลุ่มที่ต่ําต้อย รวมถึงรักษาความสัมพันธ์อํานาจของนายจ้างและความไม่เท่าเทียมกันทางโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่นําไปสู่การกระทําทารุณต่อคนงานบ้านพักต่างด้าวต่อไป

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow)