การสร้างชุมชนโลกแห่งอนาคตร่วมกัน: คําตอบของจีนต่อยุคใหม่

กรุงปักกิ่ง, 28 ก.ย. 2023 — รายงานข่าวจาก China.org.cn เกี่ยวกับการสร้างชุมชนโลกแห่งอนาคตร่วมกัน:

 

ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้เสนอแนวคิดในการสร้างชุมชนโลกแห่งอนาคตร่วมกัน ซึ่งถือเป็นคําตอบของจีนต่อภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนด้วยความท้าทายหลายประการ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิสัยทัศน์นี้ได้รับการขยายความและมีความคืบหน้าอย่างมั่นคงในการนําไปปฏิบัติ

สันติภาพและความมั่นคงไม่เพียงแต่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนจีนมาช้านาน แต่ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ จีน ในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งในโลก ได้ทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เซาท์ซูดานไปจนถึงเลบานอนและไซปรัส สามารถเห็นกองกําลังรักษาสันติภาพสีน้ําเงินของจีนปกป้องชาวบ้านในเขตความขัดแย้ง บริเวณอ่าวเอเดนและน่านน้ําของโซมาเลีย กองเรือคุ้มกันของกองทัพเรือจีนได้รับประกันความปลอดภัยของเรือจากประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านไปมา ในประเด็นด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่ด้านการทหาร รวมถึงความมั่นคงไซเบอร์ สาธารณสุข และประเด็นสิ่งแวดล้อม จีนได้ยึดมั่นในพหุภาคีนิยม การแสวงหาการสื่อสารและความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ พร้อมกับยกระดับขีดความสามารถของตนเองในการรับมือกับปัญหา และให้การสนับสนุนประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ

“ผู้ชนะได้ทั้งหมด” ไม่เคยเป็นเหตุผลเบื้องหลังทางเลือกใดๆ ของจีน ตรงกันข้าม ความครอบคลุมและผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายชนะเป็นสิ่งที่จีนแสวงหาอยู่เสมอ ด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้ จีนได้ร่วมมือกับอินโดนีเซียและสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นแรกของอินโดนีเซีย – รถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง ซึ่งเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในอินโดนีเซีย Juncao ซึ่งแปลตรงตัวว่า “หญ้าเห็ด” เล่นบทบาทสําคัญในการบรรเทาความยากจนของจีน จากเทคโนโลยี Juncao ที่สร้างสรรค์ จีนได้แบ่งปันมันกับประเทศกําลังพัฒนาเช่น ฟิจิ และปาปัวนิวกินี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในความพยายามที่จะช่วยให้ประเทศเหล่านี้บรรเทาความยากจนและมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรือง จีนได้แสดงออกซ้ําแล้วซ้ําเล่าถึงแนวปฏิบัติเหล่านี้ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่น

อารยธรรมมีความเท่าเทียมกันและควรได้รับการปฏิบัติด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ประเทศต่างๆ ควรสนทนากันอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อนหน้านี้ ขุมทรัพย์ของอัฟกานิสถานได้ทัวร์รอบโลกในรูปแบบนิทรรศการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากสงคราม จีนได้ออกมาจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเพื่อการปกป้อง จีนและฝรั่งเศสได้ร่วมมือกันในงานบูรณะมหาวิหารนอร์ทร์ดาม จีนช่วยเหลือเนปาลฟื้นฟูคฤหาสน์ Basantapur ส