การเชื่อมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูงจากฐานทัพนักท่องเที่ยวเขาเอเวอเรสต์

Huawei และ China Mobile ร่วมมือกันนําเสนอการเชื่อมต่อ Wi-Fi ความเร็วสูงจากฐานทัพนักท่องเที่ยวเขาเอเวอเรสต์

RIKAZE, จีน, 28 ก.ย. 2023 — นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังฐานทัพนักท่องเที่ยวเขาเอเวอเรสต์ (เขาชะโมลังมา) ที่ระดับความสูง 5,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ตอนนี้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากจุดสูงสุดของโลกได้แล้ว บริษัท China Mobile Communications Corporation Co., Ltd. (China Mobile) และ Huawei ประกาศการเปิดตัวบริการ Wi-Fi พรีเมียมความเร็วอัลตราไกกะบิต และเทคโนโลยีชั้นนําของ F5.5G คือ FTTR-B (Fiber-to-the-Room Business) ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวสามารถใช้การสื่อสารความเร็วสูงอย่างน่าเชื่อถือเพื่อการพักผ่อนและการทํางาน

ที่สํานักงานบริหารฐานทัพเขาเอเวอเรสต์ เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์นิเวศวิทยาของเทือกเขาหิมาลัย งานนี้รวมถึงการตรวจสอบและติดตามอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมทุกวัน จากนั้นรายงานให้สํานักงานบริหารเขาเอเวอเรสต์ด้วยรูปภาพความละเอียดสูง วิดีโอ และบันทึก งานดังกล่าวเคยถูกขัดขวางโดยการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แย่ ส่งผลให้การอัปโหลดวิดีโอช้า ภาพกระตุก และไม่สามารถส่งเอกสารได้ แต่ด้วยเครือข่าย FTTR-B ความเร็วสูงที่ติดตั้งใหม่ การสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ฐานทัพ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียงสามารถเพลิดเพลินกับบริการ Wi-Fi พรีเมียมได้

โซลูชัน FTTR-B ยังถูกติดตั้งที่โรงแรมในเมืองใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 4,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในอดีต แขกของโรงแรมประสบปัญหาการไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ภาพกระตุก และระบบเช็คอินตอบสนองช้า ตั้งแต่มีการติดตั้งโซลูชัน FTTR-B แขกของโรงแรมกว่า 300 คน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้พร้อมกัน ในขณะที่การดําเนินงานของโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปกรณ์ Huawei FTTR-B
อุปกรณ์ Huawei FTTR-B

เกี่ยวกับ Huawei FTTR-B

Fiber-to-the-Room (FTTR) เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดหา Wi-Fi ออปติคอลคุณภาพกิกะบิตโดยใช้การเข้าถึงใยแก้วออปติคอลเพื่อนําเครือข่าย 10G ไปยังห้องทุกห้อง FTTR ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ 5.5G ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเครือข่าย 10G ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในขณะที่ FTTR มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ที่เป็นบ้าน โซลูชัน FTTR-B ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกันโดย China Mobile และ Huawei เพื่อจัดหาเครือข่ายออปติคอลอัลตราไกกะบิตให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเทศจีน และถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงแรมและร้านค้า

อุปกรณ์ Huawei FTTR-B มีลักษณะเด่นคือ เสาอากาศสามทางที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถติดตั้งบนเพดานหรือผนังเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในอาคาร ทําให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์เครือข่ายพรีเมียมได้ทุกที่ โซลูชันใช้สาย Power-over-Fiber (PoF) ในการส่งสัญญาณและจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน ช่วยแก้ปัญหาการได้มาซึ่งไฟฟ้าที่ยากลําบาก นอกจากนี้ แอป WeFTTR ของ Huawei ยังมีฟังก์ชันการจัด