การเดินทางอย่างยั่งยืนของไทย แสดงให้เห็นพลังของกุ้งขนาดเล็ก

กรุงเทพฯ 12 ก.ย. 2566ไทย ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนในการค้าระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยถูกผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการเลือกวัตถุดิบจนถึงวิธีการส่งมอบให้ผู้บริโภค ไทย พยายามดูแลผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่ดีหนึ่งในเรื่องนี้คือการเดินทางสู่ความยั่งยืนของ “กุ้ง” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สําคัญที่สุดของ ไทย

Thailand’s Sustainable Journey Presents the Power of Small Shrimp
Thailand’s Sustainable Journey Presents the Power of Small Shrimp

“คิดถึงความยั่งยืน คิดถึง ไทย
“คิดถึงการค้า คิดถึง ไทย

#THINKTRADETHINKTHAILAND #THINKSUSTAINABILITY #DITP

วิดีโอเต็ม เข้าชมได้ที่ https://youtu.be/UZa5-xQ8A-E?si=Vs7LG8lA_FUx8h4o