การเติบโตอย่างรวดเร็วของการจองที่พักผ่อนในเอเชียได้รับการยืนยัน

Trip101 คาดการณ์ การจองที่พักตากอากาศในเอเชียจะเพิ่มขึ้น 84% จากปี 2022 เป็นปี 2023 การเข้าพักของนักท่องเที่ยวในเอเชียที่นานขึ้นก็ได้รับการยืนยัน ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าพักเพิ่มขึ้น 20% นับตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สิงคโปร์, 28 ก.ย. 2023 — Trip101 สตาร์ทอัพสื่อการท่องเที่ยวโลก ซึ่งรวบรวมและแนะนําที่พักตากอากาศและโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก รายงานว่าตัวเลขการจองใน 4 ปีที่ผ่านมาของบริษัทแสดงให้เห็นว่าความนิยมของที่พักตากอากาศสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศในเอเชียจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ ด้วยการเติบโต 84% ในปี 2023 จากปี 2022

สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เอเชีย รวมถึงสหรัฐอเมริกา ยังแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของจํานวนคืนเฉลี่ยที่ผู้เข้าพักจองที่พักตากอากาศ ตัวเลขเพิ่มขึ้น 20% หรือ 0.5 คืน จากประมาณ 2.5 คืน เป็น 3 คืน

Trip101: จํานวนคืนเฉลี่ยที่จอง
Trip101: จํานวนคืนเฉลี่ยที่จอง

ที่มา: ข้อมูล Trip101 (การจองที่พักตากอากาศที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ Trip101)

ตามรอยสหรัฐอเมริกาและยุโรป มูลค่าการจองเฉลี่ยในเอเชียเพิ่มขึ้น 20% เช่นกัน จากก่อนถึงหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวโน้มนี้ดูสดใสเพราะบ่งบอกว่าผู้คนยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อการเข้าพักที่ยาวนานขึ้นและประสบการณ์ที่ดีขึ้น

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการในการท่องเที่ยว โดยทําให้สามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งทําให้ผู้คนมีอิสระที่จะยอมรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยผสมผสานการทํางานกับการพักผ่อนและสํารวจปลายทางใหม่ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาความมุ่งมั่นทางวิชาชีพ จึงก่อให้เกิดแนวโน้มการท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น การทํางานระหว่างการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย และการเป็นนักเดินทางดิจิทัล

เกี่ยวกับ Trip101

Trip101 เป็นคู่มือสําหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2015 ครอบคลุมทวีป 7 ทวีปและมากกว่า 200 ประเทศ คําแนะนําการท่องเที่ยวทั้งหมดขึ้นอยู่กับประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนนักเขียนการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ Trip101 ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางรุ่นใหม่และยุคใหม่ – โดยนําเสนอที่พักและกิจกรรมท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร คู่มือปลายทาง และคําแนะนําการท่องเที่ยว ตั้งแต่การเลือก Airbnb และที่พักตากอากาศที่ดีที่สุดไปจนถึงการจองทัวร์และกิจกรรมท้องถิ่นที่ไม่เป็นที่รู้จัก Trip101 มีประโยชน์สําหรับทุกขั้นตอนของการท่องเที่ยว ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโ