ก้าวหน้าการศึกษาการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ: เปิดตัวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเมืองริยาด ในวันท่องเที่ยวโลก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

  • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการแห่งริยาดจะสร้างพลังให้กับผู้นํารุ่นต่อไปของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และลดช่องว่างทักษะด้านการท่องเที่ยวระดับโลก
  • หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพชั้นสูงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จะปฏิวัติการศึกษาด้านการท่องเที่ยวโดยการนําเสนอประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ และสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตสําหรับอนาคตของอุตสาหกรรม
  • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการแห่งริยาด ซึ่งประกาศครั้งแรกในปี 2021 ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ Qiddiya ร่วมมือกับ UNWTO และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดยอดเยี่ยม

ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย 29 ก.ย. 2023 — รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการแห่งริยาดซึ่งเป็นนวัตกรรมได้ถูกเปิดเผยในงาน World Tourism Day (WTD) ซึ่งจัดขึ้นที่ ริยาด โรงเรียนดังกล่าวประกาศครั้งแรกในปี 2021 ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวของ ซาอุดิอาระเบีย และ Qiddiya ร่วมมือกับ UNWTO โรงเรียนนี้ยืนยันตําแหน่งผู้นําของ ซาอุดิอาระเบีย ในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวโลก และเน้นย้ําความมุ่งมั่นในการลดช่องว่างทักษะโลกเพื่อเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต โรงเรียนจะรับนักศึกษาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2024 และภายในปี 2030 จะมีนักศึกษาเข้าเรียนมากกว่า 25,000 คนต่อปี

ADVANCING INTERNATIONAL TOURISM EDUCATION: THE RIYADH SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY UNVEILED AT WORLD TOURISM DAY IN SAUDI ARABIA

ADVANCING INTERNATIONAL TOURISM EDUCATION: THE RIYADH SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY UNVEILED AT WORLD TOURISM DAY IN SAUDI ARABIA

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการแห่งริยาดมีวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของโลกที่รวมทุกมิติของการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวที่จําเป็นเพื่อสร้างพลังให้กับผู้นํารุ่นต่อไปของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั่วโลกและลดช่องว่างทักษะด้านการท่องเที่ยวระดับโลก

การพัฒนาใหม่ๆ ได้รับการประกาศในการแถลงข่าวที่จัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของ ซาอุดิอาระเบีย องค์ท่าน Ahmed Al-Khateeb และเลขาธิการ UNWTO Zurab Pololikashvil ข้างเคียงกับงาน World Tourism Day

เพื่อตั้งอยู่ที่โครงการมหึมาทางบันเทิง Qiddiya พร้อมสถานที่ชั่วคราวที่มหาวิทยาลัย Princess Nourah โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการแห่งริยาดยืนยันตําแหน่งผู้นําของ ซาอุดิอาระเบีย ในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวโลก และเน้นย้ําความมุ่งมั่นในการลดช่องว่างทักษะโลกเพื่อเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต โรงเรียนจะรับนักศึกษาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2024 และภายในปี 2030 จะมีนักศึกษาเข้าเรียนมากกว่า 25,000 คนต่อปี

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่สถาบันการท่องเที่ยวนานาชาติไม่ได้มีการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพครอบคลุมทุกมิติของระบบภายในสถาบันเดียวกัน ผ่านหลักสูตรนวัตกรรมแบบผสม สถาบันที่ให้ความสําคัญกับนักศึกษาแห่งนี้จะใช้โอกาสนี้โดยรวมเอาสมองที่ฉลาดท