คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เผยแพร่ “46 เมนูอาหารฝึกการกลืน” สําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหา

กรุงเทพฯ, วันที่ 31 ต.ค. 2523อาจารย์จาก คณะสหเวชศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสมาคมโภชนาการไทย พัฒนาทั้งหมด 46 เมนูอาหารเพื่อฝึกการกลืนอาหารสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนอาหารตามแนวทางมาตรฐานสากลการกลืนอาหาร (IDDSI).

Chula’s Faculty of Allied Health Sciences Promotes “46 Recipes to Train Swallowing” in Elderly and Troubled Patients
Chula’s Faculty of Allied Health Sciences Promotes “46 Recipes to Train Swallowing” in Elderly and Troubled Patients

“เมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพช่องปากและสุขลักษณะส่วนตัวที่มีผลต่อการเคี้ยวและการกลืนอาหาร อาจทําให้เกิดภาวะขาดโภชนาการและปัญหาสุขภาพอื่นๆ” วรัญญา เทคะสุกธวรณ์ ภาควิชาโภชนาการและโภชนศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญในสังคมผู้สูงอายุของ ไทย

“ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองและระบบประสาท หรือมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ ซึ่งการรักษาอาจมีผลข้างเคียงเช่นปากอักเสบทําให้กลืนอาหารที่มีความนุ่มนวลเท่านั้น”

ด้วยเหตุนี้ วรัญญาและทีมวิจัยจึงพัฒนา 46 เมนูเพื่อฝึกการกลืนตามมาตรฐานสากล (IDDSI) เป็นคู่มือการปรุงอาหารสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนอาหารฉบับแรกของไทย

แนวคิดเรื่องอาหารฝึกการกลืนเป็นเรื่องใหม่สําหรับไทย มาตรฐานของอาหารประเภทนี้ไม่เคยมีมาก่อน และคู่มือนี้เป็นคู่มือแรกที่รวบรวมเมนูอาหารตามมาตรฐาน IDDSI” วรัญญาเล่าอธิบาย

“เมนูอาหารทั้งหมดพัฒนาขึ้นจากความคิดเห็นของแพทย์และผู้ป่วย เมนูที่ได้รับความนิยม 5 อันดับแรกคือ ต้มไข่ปาโล, ข้าวหมูเฮียนไนส์, ผัดกะเพรา, ต้มยํากุ้ง และผัดฟักทองกับไข่”

“เราจึงพัฒนาเมนูอาหารให้มีความหนืดและความหนาเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคํานวณค่าทางโภชนาการให้มีพลังงานและโปรตีนสูง อาหารยังต้องมีรูปร่างที่ดึงดูดตาเหมือนอาหารปกติเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ที่จะรับประทานอาหาร”

เมนูอาหารได้รับการทดสอบใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สามารถดาวน์โหลดเมนูอาหาร 46 เมนูตามมาตรฐาน IDDSI ได้ที่https://www.thaidietetics.org/?p=9527 หรือเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/happytoswallow สอบถามเพิ่มเติมโทร +668-0338-7443

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.chula.ac.th/en/highlight/117897/

ติดต่อสื่อมวลชน:

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล: Pataraporn.r@chula.ac.th