ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์! Syrius Technology ร่วมมือกับ SoftBank Robotics และ IRIS OHYAMA เพื่อเปิดตัวหุ่นยนต์ทําความสะอาดพื้นที่สําหรับการค้าอย่างเป็นทางการ

โตเกียว, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2023 — ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น IRIS OHYAMA ซึ่งเป็นผู้นําด้านการให้บริการไลฟ์สไตล์ใน ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับ SoftBank Robotics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันระบบหุ่นยนต์ชั้นนําของโลก และประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ Syrius Technology ซึ่งเป็นแบรนด์ AMR ชั้นนําของจีน พวกเขาได้เปิดตัวหุ่นยนต์ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะรุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกัน นําเสนอผลิตภัณฑ์ AMR สําหรับการทําความสะอาดพื้นที่พาณิชย์ของ Syrius Technology และความสามารถด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้าเข้าสู่ภาครัฐบาล


การนําหุ่นยนต์มาใช้ในหลายอุตสาหกรรมกําลังเป็นแนวโน้มที่ไม่สามารถหักล้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การนํา Autonomous Mobile Robots (AMRs) มาใช้อย่างแพร่หลายมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของตลาด AMR อย่างมาก ความร่วมมือครั้งนี้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชันอัจฉริยะในภาคการทําความสะอาดพื้นที่พาณิชย์

ในความร่วมมือครั้งนี้ Syrius Technology จะใช้ความเชี่ยวชาญในด้าน “การรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์” ในสาขา AMR ร่วมกับ IRIS OHYAMA ซึ่งเป็นผู้นําตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ในญี่ปุ่น และดึงประสบการณ์ของ SoftBank Robotics ในตลาดการทําความสะอาดพื้นที่พาณิชย์ในญี่ปุ่น พวกเขามุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลัพธ์ของตลาดการทําความสะอาดพื้นที่พาณิชย์

IRIS OHYAMA ได้แสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เน้นความสะดวกสบายของครัวเรือน” และมอบโซลูชันคุณภาพสูงแก่สาธารณะ ด้วยการร่วมมือกับ SoftBank Robotics และ Syrius Technology พวกเขาตั้งใจที่จะบรรลุความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในด้าน AMR เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วย พวกเขายังมุ่งหวังที่จะสํารวจโอกาสความร่วมมือเพิ่มเติม ค้นหานวัตกรรมใหม่ในสถานการณ์ใหม่ และตอบสนองความต้องการของตลาดและสาธารณะได้ดียิ่งขึ้น

SoftBank Robotics ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในตลาดการทําความสะอาดพื้นที่พาณิชย์ในญี่ปุ่น และเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในสาขานี้ มีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ความร่วมมือครั้งนี้นําความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันของทุกฝ่ายมาร่วมกัน และขยายตลาดบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมในการนําโซลูชันหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดมาใช้

Syrius Technology ในฐานะผู้นําด้าน AMR มีความพร้อมที่จะเร่งขยายตลาดสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือครั้งนี้ ขณะที่บริการลูกค้าในภาคโลจิสติกส์และการผลิต Syrius Technology จะจัดตั้งกลุ่มธุรกิจหุ่นยนต์บริการ เพื่อเสนอแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาดหุ่นยนต์บริการ พร้อมผลิตภัณฑ์และโซลูชัน AMR ที่ปรับแต่งตามสถานการณ์ต่างๆ บริษัทจะยังคงยึดมั่นกับปรัชญา “AI ที่รวมคนทุกกลุ่ม” สํารวจสถานการณ์การประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ใ