ความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นช่วยให้การโอนอย่างสมัครใจของหมีนาในโฮจิมินห์ซิตี้ประสบความสําเร็จ

จังหวัดนินบินห์, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 — องค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลก FOUR PAWS ได้ช่วยชีวิตหมีหน้าดําตัวเมียชื่อนา จากการเลี้ยงในครัวเรือนใน โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศ เวียดนาม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังเดินทางมา 2 วัน เธอได้มาถึงที่พักใหม่ที่ศูนย์คุ้มครองหมี BEAR SANCTUARY Ninh Binh ซึ่งดําเนินงานโดย FOUR PAWS นาถูกเลี้ยงอยู่ในกรงในบ้านครอบครัวมา 20 ปี ก่อนที่เพื่อนร่วมกรงตัวสุดท้ายจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน นาอยู่ในห้องเดียวกันกับหมี 5 ตัว

FOUR PAWS Viet Head of Enabling Units, Hien Tran Thi Thanh pictured with HCMC FPD.
FOUR PAWS Viet Head of Enabling Units, Hien Tran Thi Thanh pictured with HCMC FPD.

นามีปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น ตาซ้ายอาจจะต้องตัดออกเนื่องจากสงสัยว่าเป็นโรคต้อหิน ภายหลังการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมป่าไม้และเกษตรกรเลี้ยงหมี FOUR PAWS สามารถทําเอกสารต่างๆ เสร็จสิ้นเพื่อช่วยชีวิตนาได้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม จากนั้นจึงมีการโอนย้ายอย่างสมัครใจโดยมีทุกฝ่ายเข้าร่วม

“การทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์กับเจ้าของหมีเพื่อโอนย้ายหมีไปยังศูนย์คุ้มครองหมีอย่างเหมาะสมนั้น เป็นความท้าทายที่เราพร้อมรับ FOUR PAWS ยังคงขอบคุณเกษตรกรทุกคนที่เปลี่ยนใจและตัดสินใจให้หมีมีชีวิตที่ดีขึ้น” กล่าวโดย Lan Anh Ta ผู้จัดการโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าของ FOUR PAWS ในเวียดนาม