คีร์กีซสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติระดับชาติสําหรับการรักษาวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยา 3 ตัว ใช้เวลารักษา 6 เดือน เพื่อผลักดันการใช้สูตรยานี้อย่างแพร่หลายในประเทศ

ผลการวิจัยระหว่างการดําเนินงานในประเทศ LIFT-TB สนับสนุนการตัดสินใจในการเปิดตัวการรักษาที่ดีขึ้น

พริทอเรีย, แอฟริกาใต้, 19 ก.ย. 2023คีร์กีซสถาน, ยูเครน และ อุซเบกิสถาน — ผู้เข้าร่วมโครงการ LIFT-TB — ได้อัปเดตแนวทางการรักษาวัณโรคระดับชาติของตนเพื่อรับรองการรักษาด้วยยารับประทานทั้งหมด 6 เดือนด้วยสูตร BPaL/M (bedaquiline + pretomanid + linezolid ± Moxifloxacin) เป็นมาตรฐานรักษาระดับชาติสําหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาส่วนใหญ่

การตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเปิดตัวการรักษาด้วยยารับประทานทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือนสําหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้รับแรงผลักดันอย่างมากจากประสิทธิภาพของสูตร BPaL ในการวิจัยดําเนินงานที่ดําเนินการในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ LIFT-TB (Leveraging Innovation for Faster Treatment of Tuberculosis) รวมถึงการอัปเดตเมื่อเดือนธันวาคม 2022 ของ แนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการรักษาวัณโรคดื้อยา ที่แนะนําให้ใช้สูตร BPaL และ BPaLM

เปิดตัวเมื่อปี 2020 LIFT-TB เป็นโครงการที่มุ่งขยายการนําไปใช้และการขยายผลของการรักษาวัณโรคที่มีนวัตกรรม โดยดําเนินการใน อินโดนีเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, คีร์กีซสถาน, ยูเครน และ อุซเบกิสถาน ในฐานะส่วนหนึ่งของ LIFT-TB คีร์กีซสถาน, ยูเครน และ อุซเบกิสถาน แต่ละประเทศได้ดําเนินการวิจัยดําเนินงานของสูตร BPaL เสร็จสิ้น ผลการรักษาวัณโรคดื้อยาด้วย BPaL ในงานวิจัยนี้อยู่ในช่วงร้อยละ 86 ถึง 97 สอดคล้องกับอัตราความสําเร็จในการรักษาที่สังเกตเห็นในการทดลองทางคลินิกและประเทศอื่นๆ ที่ดําเนินการวิจัยดําเนินงาน

นอกจากนี้ โครงการวัณโรคแห่งชาติของ ยูเครน และ TB Alliance ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือรอบการนําการรักษาวัณโรคที่มีนวัตกรรมในอนาคตไปใช้

“เราตื่นเต้นมากที่ได้เห็นผลกระทบอย่างมากของการรักษาระยะสั้นใหม่เหล่านี้ต่อวัณโรคดื้อยาใน ยูเครน” ดร. Iana Terleieva หัวหน้าแผนกป้องกันและควบคุมวัณโรคของ Center of Public Health, ยูเครน กล่าว “พวกเขามีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการรับประทานของผู้ป่วยและแพทย์ในการจัดการ และเราเห็นอัตราการรักษาที่ดีขึ้น – แม้ในช่วงเวลาสงครามใน ยูเครน เราต้องการทําให้แน่ใจว่าชาวยูเครนทุกคนมีการเข้าถึงการรักษาวัณโรคดื้อยาที่สั้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ MOU นี้จะช่วยเราทําเช่นนั้นไม่เพียงแต่วันนี้แต่รวมถึงการรักษาใหม่ๆ ในอนาคตด้วย”

“เรายินดีที่เห็นความก้าวหน้าอย่างมากต่อการนําไปใช้ระดับชาติในประเทศ LIFT-TB” Sandeep Juneja รองประธานอาวุ