งานประชุมวัฒนธรรมฮั่กกาโลกครั้งที่ 32 จัดขึ้นที่เมืองลังนาน

เหตุการณ์สําคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองที่มองไกลของจังหวัดเจียงซี

ลงนาน, จีน, พฤศจิกายน 10, 2023 — ข่าวจากศูนย์ข่าวลงนานรอง:

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน ลงนาน เมืองในจังหวัดเจียงซี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมโลกฮั่กกา ครั้งที่ 32 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเมืองภายในของจีน งานมีชื่อว่า “เสียงของฮั่กกาจาก 5 ทวีป ความรู้สึกของครอบครัวทั่วโลก” ซึ่งเป็นการประชุมสําคัญของชุมชนฮั่กกา มีผู้เข้าร่วมงาน 2,500 คน รวมถึงตัวแทนจากองค์กรฮั่กกามากกว่า 200 แห่งทั่วโลก และนักธุรกิจฮั่กกาที่ประสบความสําเร็จมากมาย มาร่วมงานที่ลงนานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความหมายระดับโลก

กลุ่มประธานของงานประชุมโลกฮั่กกาครั้งที่ 32 เข้าเมือง (ภาพโดยเหลียวอี้ฟาน)
กลุ่มประธานของงานประชุมโลกฮั่กกาครั้งที่ 32 เข้าเมือง (ภาพโดยเหลียวอี้ฟาน).

ลงนานซึ่งรู้จักกันในชื่อ “ประตูใต้ของจังหวัดเจียงซี” มีพื้นที่ 1,646 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 340,000 คน เมืองนี้ได้เปลี่ยนฐานะจากอําเภอเป็นเมืองในปี 2563 และตั้งแต่นั้นมาได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การจัดงานประชุมโลกฮั่กกามีกิจกรรมอื่นๆ เช่น พิธีต้อนรับประธาน การประชุมเชิงนโยบายการลงทุน พิธีเปิด และเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านฮั่กกาครั้งแรก กิจกรรมเหล่านี้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านฮั่กกาและยางมิง รวมถึงมีการแสดงถึงการเกษตรและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสประสบการณ์เฉพาะตัว เช่น การทํางานฝีมือพื้นบ้านฮั่กกา การทําอาหารพื้นบ้าน หรือการเก็บส้มนาว ลงนานซึ่งมีบ้านฮั่กกาปิดล้อมตั้งอยู่ทั่วภูมิภาค และกานโจวซึ่งรู้จักกันในชื่อ “ครรภ์แห่งวัฒนธรรมฮั่กกา” ได้ร่วมกันแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของตน กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเฉลิมฉลองวัฒนธรรมฮั่กกาในลงนาน แต่ยังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

พิธีเปิดและงานวัฒนธรรมยามเย็นของงานประชุมโลกฮั่กกาครั้งที่ 32 (ภาพโดยหลี่ หลินซวน)
พิธีเปิดและงานวัฒนธรรมยามเย็นของงานประชุมโลกฮั่กกาครั้งที่ 32 (ภาพโดยหลี่ หลินซวน).

การเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่สามารถพัฒนาเมืองและส่งเสริมการเจริญเติบโตของภูมิภาคได้ ลงนานได้ใช้โอกาสจากการจัดงานประชุมโลกฮั่กกานี้ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาเมืองอย่างครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัฒนธรรม การวางแผนเมืองสีเขียว และสุขภาพของประชาชน เพื่อยกระดับความสําคัญของเม