งานแสดงสินค้าคันตันปิดฉากด้วยความสําเร็จยอดเยี่ยม

ปักกิ่ง, วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023รายงานจาก China Daily:

The 134th Canton Fair attracts wider participation from overseas buyers. As of Nov3, a total of 198,000 overseas buyers from 216 countries and regions have attended the fair offline.
งานแสดงสินค้าครั้งที่ 134 ในกว่างโจว ดึงดูดผู้ซื้อต่างชาติเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน มีผู้ซื้อต่างชาติ 198,000 คนจาก 216 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมงานดังกล่าว

งานแสดงสินค้านําเข้าและส่งออกครั้งที่ 134 ในกว่างโจว (งานแสดงสินค้าคันตง) สิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ด้วยมูลค่าการค้าส่งออกรวม 22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

งานดังกล่าวมีบทบาทสําคัญในการรักษาขนาดและปรับโครงสร้างการค้าต่างประเทศให้เสถียร ส่งเสริมการเปิดประเทศระดับสูง และสนับสนุนรูปแบบการพัฒนา

สุบิง ผู้พูดรับผิดชอบของงานแสดงสินค้าคันตง และรองผู้อํานวยการทั่วไปของศูนย์การค้าต่างประเทศจีน กล่าวว่า แพลตฟอร์มออนไลน์จะยังคงดําเนินการต่อไปหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ โดยยังคงมีการถ่ายทอดสด การนัดหมายเจรจาต่อรอง และฟังก์ชันอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี

ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม

งานแสดงสินค้าคันตงครั้งที่ 134 แสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของจีนผ่านโครงสร้างการจัดแสดงที่ปรับปรุง สินค้าระดับสูง นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด วัสดุใหม่ ขบวนการใหม่ และบริการใหม่

บริษัทจีนที่เข้าร่วมงานครั้งที่ 134 ได้พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระดับสูงของโซ่อุปทานโลกอย่างมั่นคง แสดงให้เห็นความต่อเนื่องและพลังของการค้าต่างประเทศของจีน

มีสินค้าจัดแสดงออนไลน์มากกว่า 2.75 ล้านรายการ ซึ่งรวมถึงสินค้าใหม่ประมาณ 700,000 รายการ สินค้าอัจฉริยะ 110,000 รายการ สินค้าสีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 430,000 รายการ และสินค้าที่มีสิทธิบัตรของตนเองประมาณ 230,000 รายการ

รางวัลออกแบบงานแสดงสินค้าคันตงปี 2023 มอบให้กับสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก 141 รายการจากบริษัทจัดแสดง 118 แห่ง

ผู้ซื้อต่างชาติเพิ่มขึ้น

งานแสดงสินค้าคันตงครั้งที่ 134 มีจํานวนและคุณภาพของผู้ซื้อต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยผู้ซื้อแสดงความเร่งรีบในการสั่งซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ผู้จัดแสดงมั่นใจมากขึ้นในการส่งออกในปีต่อไป

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน มีผู้ซื้อจาก 229 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมงานแสดงสินค้าคันตงออนไลน์และที่สถานที่ โดยเฉพาะผู้ซื้อต่างชาติที่เข้าร่วมงานที่สถานที่มีจํานวน 197,869 คน เพิ่มขึ้น 53.4% เมื่อเทียบกับงานครั้งที่ 133

ผู้ซื้อจากประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับโครงการเส้นทางไหมกํามะถันมีจํานวน 126,343 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของจํานวนรวม เพิ่มขึ้น 68.6% เมื่อเทียบกับงานครั้งก่อน

มีองค์กรธุรกิจเข้าร่วมงานทั้งหมด 117 แห่ง รวมถึงสภาหอการค้าจีน-มาเลเซีย สมาคมนายจ้างและนายจ้างแห่งชาติฮังการี สภาหอการค้าจีนเปรู สภาหอการค้าจีนบราซิล และสภาหอการค้าลาโกสจากไนจีเรีย

มีบริษัทข้ามชาติชั้นนําเข้าร่วมงานมากกว่า 165 แห่