จีเนซิส เมดเทค แนะนําเส้นไหมต้านแบคทีเรียยี่ห้อจีนแบรนด์แรกที่ได้รับการอนุมัติจาก NPMA ของจีน

สิงคโปร์, 12 ก.ย. 2023 – Genesis MedTech บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนํา ได้ประกาศในวันนี้ว่า ไหมละลายที่มีการป้องกันแบคทีเรียของบริษัทได้รับการอนุมัติจากสํานักงานผลิตภัณฑ์การแพทย์แห่งชาติของประเทศจีน (NMPA) ให้วางตลาดได้

ไหมละลายที่มีการป้องกันแบคทีเรียชนิดใหม่นี้ มีการเคลือบด้วยทริคลอซาน ซึ่งเป็นสารต้านจุลชีพกว้างขวางที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ไหมละลายที่พัฒนาขึ้นล่าสุดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA), methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดได้อย่างมีนัยสําคัญ

การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด เป็นหนึ่งในประเภทของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่รายงานบ่อยที่สุด และสัมพันธ์กับภาระทางคลินิกและเศรษฐกิจที่สูง องค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ออกแนวทางสําหรับการป้องกันการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด1 และยืนยันอย่างชัดเจนถึงประสิทธิภาพของไหมละลายที่เคลือบด้วยสารต้านจุลชีพในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดข้ามหลากหลายกระบวนการผ่าตัด

นอกจากไหมละลายที่มีการป้องกันแบคทีเรียที่รอคอยมานาน Genesis MedTech ยังขยายสายผลิตภัณฑ์ไหมละลายของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยการนําเสนออย่างครอบคลุม บริษัทประสบความสําเร็จอย่างมากในเดือนกันยายน 2022 ด้วยการอนุมัติไหมละลายที่มีหนามจาก NMPA นอกจากนี้ ไหมละลายที่มีหนามที่ย่อยสลายได้พร้อมเข็มสีดํา ไหมผ่าตัดโพลีโพรพิลีนไม่ย่อยสลาย และไหมละลายที่ควบคุมการปล่อยเข็ม ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลนับพันแห่งทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Genesis MedTech ในการพัฒนาการดูแลผ่าตัดและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

Warren Wang ประธานและ CEO ของ Genesis MedTech Group แสดงความตื่นเต้นว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรลุขั้นตอนสําคัญนี้ในฐานะแบรนด์ในประเทศแรกของจีนที่พัฒนาไหมละลายที่มีการป้องกันแบคทีเรีย นวัตกรรมชั้นนํานี้มีศักยภาพอย่างมหาศาลในการให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยจํานวนมาก Genesis จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่บริษัทวางไว้ ในขณะที่เราดําเนินภารกิจต่อไปในการทําให้การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพมีความเข้าถึงได้มากขึ้นสําหรับผู้ป่วยทั่วโลก”

[1]. Allegranzi B, et al, New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence-based global perspective[J]. Lancet Infect Dis. 2016 Dec;16(12):e288-e303

[2]. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surg. Published online May 3, 2017

เกี่ยวกับ GENESIS MEDTECH

Genesis MedTech Group เป็นบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ ก่อตั้งโดยกลุ่มมืออาชีพและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้าน MedTech ทั่วโลกและในเอเชีย บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่เน้นอุปกรณ์การแพทย์สําหรับการรักษาหลายอย่างสําหรับตลาดเกิดใหม