จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดบ้านหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

จับโอกาสค้นพบโปรแกรมปริญญาตรีนานาชาติ ที่ตรงกับความสนใจของคุณอย่างลงตัว! 

กรุงเทพมหานคร, 2 ต.ค. 2566 – สํานักงานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายโลก (OIA) ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน “บ้านเปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติ ประจําปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์” ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือรับชมผ่าน Facebook Live: Chula OIA  

สํารวจอนาคตของคุณ: เข้าร่วมงานบ้านเปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติ ประจําปี 2567 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
สํารวจอนาคตของคุณ: เข้าร่วมงานบ้านเปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติ ประจําปี 2567 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ไฮไลต์ของงาน ได้แก่:  

  • การนําเสนอข้อมูลโดยตัวแทนจากโปรแกรมปริญญาตรีนานาชาติทั้ง 19 โปรแกรมชั้นนําของเรา
  • นิทรรศการตลอดทั้งวันโดยเจ้าหน้าที่ของโปรแกรมนานาชาติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการรับสมัครแก่ผู้สนใจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://shorturl.at/myEZ4

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปริญญาตรีนานาชาติได้ที่ https://www.chula.ac.th/program-degree/bachelor/

นอกจากนี้ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.inter.chula.ac.th/ugopenhouse2024 หรือ Facebook: Chula OIA เพื่อติดตามข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับงาน

ติดต่อสื่อมวลชน:
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pataraporn.r@chula.ac.th