ชาวฮั่กกะจากทั่วโลกมารวมตัวที่ลองนานเพื่อประสบกับความงดงามของ “เมืองหลวงของหมู่บ้านมีกําแพงและเมืองของภูเขาและน้ํา”

ลองนาน, จีน, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023 — ในวันที่ 7 พฤศจิกายน งานประชุมโลกชาวฮั่กครั้งที่ 32 (ต่อไปนี้เรียกว่า “งานประชุม WHC”) ได้เปิดขึ้นในเมืองลองนาน ซึ่งถือว่าเป็น “ประตูใต้ของมณฑลเจียงซี” ภายใต้ธีม “ชาวฮั่กจากห้าทวีปและสี่มหาสมุทรมีภาษาและความโหยหาเหมือนกัน” มีแขกประมาณ 2,500 คนจากกลุ่มชาวฮั่กมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มชาวฮั่กต่างประเทศ) ตัวแทนชาวฮั่ก และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันงานเลี้ยงวัฒนธรรมที่ลองนาน

The Opening Ceremony of the 32nd World Hakka Conference
พิธีเปิดงานประชุมโลกชาวฮั่กครั้งที่ 32

งานประชุมโลกชาวฮั่กเป็นหนึ่งในงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ตั้งแต่งานประชุมโลกชาวฮั่กครั้งแรกจัดขึ้นในปี 1971 งานประชุมดั้งเดิมนี้ได้ผ่านมา 52 ปี

ในงาน WHC นี้ ลองนานจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและโครงการวัฒนธรรมที่มีลักษณะชาวฮั่กอย่างเข้มข้นให้มาตรฐานสูง เพื่อให้ชาวฮั่กสามารถมาสืบเชื้อสาย บูชาบรรพบุรุษ ท่องเที่ยว พบปะแลกเปลี่ยน และร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวฮั่กอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลองนานได้เน้นเป้าหมายของ “สองร้อยล้านและสองพัน” พยายามบรรลุเป้าหมายเป็นหนึ่งใน 100 เขตเศรษฐกิจพัฒนาระดับชาติ หนึ่งใน 100 เขตที่มีความสามารถในการลงทุนสูงสุด รายได้อุตสาหกรรมต่อหัวเกิน 1,000 เหรียญสหรัฐ และรายได้อุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมแรกเกิน 100,000 ล้านหยวน ตามสํานักข่าวเทศบาลนครกานโจว

ในงานเลี้ยงพิธีเปิด ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์แสดงรูปแบบศิลปะต่างๆ รวมถึงการร้องเพลง การเต้นรํา ประเพณีพื้นบ้าน ภาพมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพลงชาวฮั่ก มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนของชาวฮั่ก เข้าด้วยกันเพื่อเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวฮั่กผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมและนําเสนอมุมมองทางวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม

ลิงก์ภาพ:
ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443140
คําบรรยาย: พิธีเปิดงานประชุมโลกชาวฮั่กครั้งที่ 32

ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443147
คําบรรยาย: เมืองมรดกวัฒนธรรมชาวฮั่กโลกลองนานได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว

Longnan World Hakka Folk Culture City has opened to visitors.
เมืองมรดกวัฒนธรรมชาวฮั่กโลกลองนานได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว