ดร. ติง เฮอร์ฮ จากเดวิคอมเซมิคอนดักเตอร์ อิงค์ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการระดับแมสเตอร์ในหมวดธุรกิจชิปซีมิคอนดักเตอร์ ในเอเชียแปซิฟิกเอ็นเตอร์ไพรส์อะวอดส์ 2023 ไต้หวัน

สิงคโปร์, วันที่ 7 พฤศจิกายน 2523 — งานมอบรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2523 มีความยินดีที่จะเชิดชูผู้ประกอบการและบริษัทที่มีบทบาทสําคัญในการนําวิถีธุรกิจในภูมิภาคเอเชียไปสู่จุดสูงสุดของโลก โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศจากประเทศไต้หวัน งานนี้จัดขึ้นโดยองค์กรนอกภาครัฐชั้นนําในภูมิภาคชื่อ Enterprise Asia โดย APEA เป็นโปรแกรมมอบรางวัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในการยอมรับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จทั่วภูมิภาคเอเชีย

ดร. ติง เหอห์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Davicom Semiconductor Inc. (Davicom) ได้รับรางวัลผู้ประกอบการตัวอย่างในอุตสาหกรรมชิปซิลิคอน ดร. เหอห์ เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จซึ่งมีความสามารถในการสังเกต มีทักษะในการสื่อสาร และให้ความสําคัญกับผู้อื่น

ดร. เหอห์ ร่วมก่อตั้ง Davicom กับ UMC ในปี 2539 Davicom เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา ผลิต และตลาดชิปซิสเต็มสื่อสารเครือข่าย บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันตั้งแต่ปี 2550 รหัสหลักทรัพย์คือ 3094

ดร. เหอห์ ได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลา 43 ปี และเข้าร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่ง ดร. เหอห์ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการชิปซิลิคอนและการสื่อสารในซิลิคอนแวลเลย์ และไต้หวัน

ความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นหลักการสําคัญของการดําเนินธุรกิจของเขา ประสบการณ์อันกว้างขวางและการตัดสินใจที่ดีของเขา ทําให้ Davicom มีกําไรติดต่อกันถึง 68 ไตรมาส และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคง มีความสุข และมั่นคงทางการเงิน

ดร. เหอห์ ประเมินถึงผลกระทบระยะยาวของอินเทอร์เน็ตต่อการพัฒนาสังคม เขามองไกลเห็นถึงการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) จึงกําหนด “Connectivity Beyond Limits” เป็นจุดเด่นของ Davicom เขาเชื่อมั่นว่า Davicom จะมีบทบาทสําคัญในการเติบโตของอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นจํานวนล้านล้านเครื่องในอนาคต

ในปี 2552 ดร. เหอห์ ได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน โดยมีศิษย์เก่ามากกว่า 100,000 คนในไต้หวัน และมากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก ดร. เหอห์ ได้ยึดมั่นในหลักการ “ให้บริการศิษย์เก่า และคืนกลับให้มหาวิทยาลัยแม่”

ด้วยความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ ดร. เหอห์ ยังคงมุ่งมั่นติดตามความสนใจในการเรียนรู้ตลอดไป เขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นเพื่อการรับผิดชอบต่อสังคมของ Davicom และทําให้โลกและชีวิตของผู้คนมีความงดงามมากขึ้น

เกี่ยวกับ Enterprise Asia

Enterprise Asia เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่มุ่งมั่นสร้างภูมิภาคเอเชียที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและการประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและก้าวหน้าในโลกที่มีความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ มีพันธกิจสองประการคือการลงทุนในมนุษย์และการประกอบการที่รับผิดชอบ เว็บไซต์ www.enterpriseasia.org

เกี่ยวกับ Asia Pacific Enterprise Awards

งานมอบรางวัลเริ่มต้นขึ้นในปี 2550 เป็นงานมอบรางวัลที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในภูมิภาค