ด็อกควิตี้ขยายโปรแกรมการเข้าถึงผู้ป่วยดิจิทัลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในประเทศไทย

  • หลังจากทดลองใช้งานที่ประสบความสําเร็จใน ฟิลิปปินส์ โปรแกรมการเข้าถึงผู้ป่วย DocquityCare (PAPs) ได้ถูกเปิดตัวใน ประเทศไทย
  • โปรแกรมการเข้าถึงผู้ป่วย DocquityCare จะสนับสนุนโรงพยาบาลมากกว่า 100 แห่ง และผู้ให้บริการสุขภาพ (HCPs) มากกว่า 250 คน เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

กรุงเทพฯ, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2523 — Docquity, ผู้นําการเชื่อมโยงผู้ให้บริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศขยาย DocquityCare PAP โปรแกรมการเข้าถึงผู้ป่วยดิจิทัลของตน ไปยัง ประเทศไทย Docquity ได้เปิดตัว ห้าโปรแกรม ใน ประเทศนี้ เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาลมากกว่า 100 แห่ง และ ผู้ให้บริการสุขภาพมากกว่า 250 คน เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยที่มี โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

DocquityCare PAP Thailand
DocquityCare PAP Thailand

โดยใช้เครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพของ Docquity ที่มีขนาดใหญ่ และความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมสุขภาพ DocquityCare PAP นําเสนอกระบวนการโปรแกรมการเข้าถึงผู้ป่วยแบบดิจิทัล เชื่อมโยงคู่ค้าเภสัชกรรม ผู้ป่วย โรงพยาบาล ผู้ให้บริการสุขภาพ ได้อย่างราบรื่นผ่านระบบเดียวกัน

DocquityCare PAP จึงแก้ไขข้อจํากัดของโปรแกรมการเข้าถึงผู้ป่วยแบบดั้งเดิม เช่น การพึ่งพิงจุดจําหน่ายยาจํานวนจํากัด ข้อผิดพลาดและการฉ้อโกงจากกระบวนการแบบกระดาษ การไม่สามารถรวบรวมข้อมูลยาที่สั่งและจ่ายได้ การรายงานอุบัติการณ์ผลข้างเคียงไม่ครบถ้วน

ตั้งแต่ทดลองใช้งานในปี 2564 DocquityCare PAP ได้สนับสนุนแพทย์มากกว่า 350 คนจากโรงพยาบาล 150 แห่งใน ฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า 1,000 คนให้เข้าถึงยารักษาโรคได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเงินผู้ป่วยได้มากกว่า ดอลลาร์สหรัฐ 1 ล้าน ใน ฟิลิปปินส์

“การขยาย DocquityCare PAP ไปยัง ประเทศไทย ช่วยให้เราสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาผู้ป่วยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเราคือสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนทั่วโลก” คริสโตฟ เมย์นีเยร์ ผู้จัดการทั่วไปของ ประเทศไทย และ เวียดนาม Docquity กล่าว

เกี่ยวกับ Docquity, https://docquity.com/

Docquity เป็นชุมชนผู้ให้บริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเชื่อมโยงผู้ให้บริการสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนทั่วโลก

Docquity มีผู้ให้บริการสุขภาพมากกว่า 400,000 คนบนแพลตฟอร์ม และมีสํานักงานอยู่ใน ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย เว