ทีโอทัลอีเนอร์จีส์ อีเนออส และ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ฉลองการเสร็จสิ้นโครงการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา กําลังการผลิต 6.7 เมกะวัตต์-พีค ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 15 ก.ย. 2566 — TotalEnergies ENEOS และ PTT Global Chemical (GC) ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ฟอโต้โวลตาอิก (PV) ที่มีกําลังการผลิตรวม 6.7 เมกะวัตต์พีค (MWp) สําหรับโรงงานผลิต 5 แห่งของ GC ใน ประเทศไทย GC เป็นธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนําในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก มีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่ติดตั้งโดย TotalEnergies ENEOS สําหรับ GC
งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่ติดตั้งโดย TotalEnergies ENEOS สําหรับ GC

ในฐานะบริษัทเคมีระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท GC ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดต้นทุนพลังงาน โดยไม่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ GC กําลังร่วมมือกับ TotalEnergies ENEOS ซึ่งมีประสบการณ์ทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในการนําเสนอโซลูชันพลังงานทดแทนในไซต์งานที่ซับซ้อนทางเทคนิค เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

ด้วยแผงโซลาร์มากกว่า 11,000 แผงที่ติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน 5 แห่งของบริษัท ระบบ PV ขนาด 6.7 MWp สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนประมาณ 9,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสําคัญสําหรับ GC และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทลงประมาณ 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 64,500 ต้นตลอดระยะเวลาสัญญา

ภายใต้ข้อตกลง TotalEnergies ENEOS จะดําเนินการระบบ PV โซลาร์ที่ติดตั้งไว้ ในขณะที่ GC จะซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างรวดเร็วเป็นเวลา 20 ปี โดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้า TotalEnergies ENEOS รับประกันประสิทธิภาพสูงสุดของระบบเพื่อให้ GC สามารถได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากระบบโซลาร์บนหลังคา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดําเนินงาน

ปัญจกร เอื้อเอนกประสงค์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC), “GC ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชะลอวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ เราตั้งใจที่จะดําเนินโครงการพลังงานทดแทนเพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งหมดของกลุ่ม GC ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนโรงงานปิโตรเคมีของเราให้เป็นกระบวนการคาร์บอนต่ําและผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ําที่ส่งผ่านคุณค่านี้ไปยังลู