นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ริกาวิสัยให้อินเดียนําการนําการระดับโลกใน 6G ที่งานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย India Mobile Congress 2023 ซึ่งมีการเข้าร่วมจาก 67 ประเทศ

นิวเดลี, ต.ค. 31, 2023นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดีย นเรนทรา โมดี ได้ยกย่องการนํา 5G มาใช้ในประเทศอินเดียอย่างรวดเร็ว และเรียกร้องให้ประเทศอินเดียมีบทบาทนําระดับโลกในเรื่อง 6G ในงานประชุมนโยบายโทรคมนาคมระดับเอเชียครั้งที่ 7 ของอินเดีย โมบายล์ คองเกรส (IMC) ปี 2566 ซึ่งเป็นงานเทคโนโลยี สื่อ และนโยบายขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 โดยมีการเข้าร่วมจากมากกว่า 67 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมดิจิทัลโลก”

Hon'ble Prime Minister of India Narendra Modi Inaugurates India Mobile Congress 2023 in New Delhi, India

นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทรา โมดี เปิดงานอินเดีย โมบายล์ คองเกรส 2023 ที่นิวเดลี อินเดีย

ในการกล่าวปาฐกถาของเขา นายกรัฐมนตรีโมดียังประกาศโครงการ “‘100 5G lab Initiative’” ซึ่งมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน 5G เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทั่วทุกภาคส่วน และสร้างระบบนิเวศที่พร้อมสําหรับ 6G ในประเทศ

ตามที่ นาย รามกฤษณา พี. ซีอีโอ อินเดีย โมบายล์ คองเกรส (IMC) กล่าวว่า “เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เห็น IMC เติบโตขึ้นตลอดช่วงปี เพื่อกลายเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงศักยภาพของอินเดียในเทคโนโลยี การสื่อสาร และการผลิตไปสู่โลก งานปีนี้แสดงเทคโนโลยี 5G ตัวอย่างใช้งาน 6G การประมวลผลข้อมูล AI/ML IoT การปรับปรุงเครือข่าย การผลิตชิป พลังงานสะอาด และบทบาทผู้หญิงในเทคโนโลยี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าร่วมของมากกว่า 67 ประเทศ และมองว่าจะได้รับการเข้าร่วมจากต่างประเทศมากขึ้นในปีต่อไป”

ระหว่าง IMC 2023 มีผู้บรรยายมากกว่า 400 คนเข้าร่วมในการสัมมนามากกว่า 80 เรื่อง เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม 4.0 แอปพลิเคชัน 5G การปรับเปลี่ยนดิจิทัลในองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างรายได้จากการเชื่อมต่อ บทบาทของอินเดียในตลาดชิปโลก มาตรฐาน 6G การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมของอินเดีย วิวัฒนาการของ AI และอนาคตของเครือข่าย นอกจากบริษัทอินเดียแล้ว ยังมีบริษัทชั้นนําระดับโลกเข้าร่วมอย่าง Ericsson, Intel, Nokia, Cisco, Accenture, AMD, Qualcomm, MediaTek, Red Hat, Bosch, VMware, Ciena และอื่นๆ

IMC 2023 ยังได้มอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสื่อ เทคโนโลยี ในหลากหลายสาขากว่า 16 สาขา