บริษัทที่ปรึกษาอิสระชั้นนํา Glass Lewis แนะนําให้ผู้ถือหุ้น IMAX China โหวต “เห็นด้วย” กับการทําธุรกรรมแปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชนกับ IMAX Corporation

Glass Lewis และ ISS ต่างแนะนําให้สนับสนุนการทําธุรกรรมแปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชนกับ IMAX

นิวยอร์ก, 2 ต.ค. 2566 — IMAX Corporation (NYSE: IMAX) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทที่ปรึกษาการลงคะแนนเสียงอิสระชั้นนํา Glass, Lewis & Co. (“Glass Lewis”) แนะนําให้ผู้ถือหุ้นของ IMAX China (HKSE:1970) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในฮ่องกงที่ IMAX Corporation ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกิจในเขตเกรตเตอร์ไชนา ลงคะแนน “เห็นด้วย” กับการทําธุรกรรมแปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชนกับ IMAX ที่บริษัทเคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ บริษัทที่ปรึกษาการลงคะแนนเสียงอิสระชั้นนํา Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) ก็แนะนําให้สนับสนุนการทําธุรกรรมแปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชนเช่นกัน

ในการให้คําแนะนําของตน Glass Lewis ระบุในรายงานลงวันที่ 22 กันยายน 25661 ว่า:

  • “คณะกรรมการได้นําเสนอกรณีที่เพียงพอสําหรับการสนับสนุนมุมมองของตนที่ว่าแผนการดังกล่าวในที่สุดก็นําเสนอโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้การลงทุนของตนในระดับพรีเมียมที่น่าดึงดูด”
  • “ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นธรรมอิงอยู่บนวิธีการและข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผล และในท้ายที่สุดก็บ่งชี้ว่ามูลค่าที่แผนการนําเสนออยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผล”
  • “ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอดังกล่าวแสดงถึงพรีเมียมตลาดที่เราถือว่าเป็นจํานวนมาก”

Rich Gelfond CEO ของ IMAX Corporation แสดงความเห็นต่อรายงานว่า “การที่ Glass Lewis เข้าร่วมกับ ISS ในการแนะนําให้สนับสนุนข้อเสนอของเราในการนํา IMAX China ไปเป็นบริษัทเอกชนนั้นเป็นการยืนยันประโยชน์ของธุรกรรมนี้อีกครั้ง เรายังคงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติข้อเสนอนี้ ซึ่งแสดงถึงพรีเมียมที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันอย่างมีนัยสําคัญ”

ก่อนหน้านี้ ISS ก็สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น IMAX China ลงคะแนน “เห็นด้วย” กับการทําธุรกรรมแปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชนกับ IMAX2:

  • “การลงคะแนน เห็นด้วย ต่อมติเหล่านี้มีความชอบธรรม เนื่องจากแผนการดังกล่าวจะรับประกันมูลค่าสําหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งอนุญาตให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทด้วยพรีเมียมที่สมเหตุสมผลต่อราคาหุ้นในอดีต”
  • “ราคาเสนอซื้อถือว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล หากแผนการไม่ได้รับการอนุมัติและการเพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัทจะไม่เกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นอาจต้องเผชิญความเสี่ยงที่ราคาหุ้นของบริษัทจะตกลงไปที่ระดับใกล้เคียงกับราคาที่ไม่ได้รับผลกระทบ”

IMAX China ได้กําหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทําธุรกรรมที่เสนอกับ IMAX ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีรายชื่อ ณ ปิดทําการ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1,2 ไม่ได้ขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ใช้คําพูดอ้างอิง

เกี่ยวกับ IMAX Corporation

IMAX นักนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีความบันเทิง รวมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรม และอุปกรณ์เฉพาะของตนเองเพื่อสร้างประสบการณ์ที่พาคุณไปไกลกว่าขอบเกมไปสู่โลกที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก