บริษัทอินโดนีเซียและออสเตรเลียร่วมมือผลิตเหล็กไร้ก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ, ไทย และ เพิร์ท, ออสเตรเลีย, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 — บริษัทเหล็กกล้าเอกชนชั้นนําของอินโดนีเซีย PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Gunung Steel กําลังดําเนินการเพื่ออนาคตที่เขียวกว่าและรวมคนมากขึ้น ด้วยแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมเหล็ก โดยแทนที่ก๊าซธรรมชาติด้วยไฮโดรเจนเขียวผลิตขึ้นในสถานที่โดยใช้เทคโนโลยีจากออสเตรเลีย รัฐบาลอินโดนีเซียและออสเตรเลียให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคกําลังดําเนินการผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคือ Katalis.

Leading private Indonesian steelmaker PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) announcing an initiative to replace the use of natural gas at its factories with green hydrogen produced using Australian technology (6/11/23).
Leading private Indonesian steelmaker PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) announcing an initiative to replace the use of natural gas at its factories with green hydrogen produced using Australian technology (6/11/23).

หากโครงการประสบความสําเร็จ GRP อาจแทนที่ก๊าซธรรมชาติที่โรงงานใน Cikarang, จังหวัดชวาตะวันตก ด้วยไฮโดรเจนเขียวที่นําเข้ามาจากบริษัทพลังงานเขียวของออสเตรเลีย Fortescue.

การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจเขียวต้องอาศัยความร่วมมือของภาคธุรกิจในการพัฒนา นวัตกรรม และลงทุน Katalis ภูมิใจที่ให้การสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคซึ่งจะช่วยให้เห็นได้ว่าการผลิตเหล็กโดยไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นเป็นไปได้อย่างไร และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและตลาดที่มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่าง อินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย” กล่าวโดย Paul Bartlett ผู้อํานวยการ Katalis.

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคนี้ได้รับการกล่าวถึงล่วงหน้าในบันทึกความเข้าใจระหว่าง GRP และ Fortescue ที่ลงนามในการประชุมสุดยอด B20 ใน บาหลี เดือน พฤศจิกายน 2565 ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงศึกษาวิธีการที่ไฮโดรเจนเขียวและแอมโมเนียเขียวที่จัดหาโดย Fortescue สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานผลิตเหล็กของ GRP ได้อย่างไร รวมถึงโอกาสในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ GRP ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเหล็กของเราสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน และจะช่วยให้เรามีข้อได้เปรียบในระดับภูมิภาค การสนับสนุนจาก Katalis ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคเพื่อนําไฮโดรเจนเขียวมาใช้ที่โรงงานของเราใน จังหวัดชวาตะวันตก จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล็กของอินโดนีเซียสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบบธุรกิจใหม่ได้” กล่าวโดย Kimin Tanoto สมาชิกคณะกรรมการบริหาร GRP.

การผลิตเหล็กต้องใช้พลังงานมากเนื่องจากต้องใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างมากในการขับเคลื่อนโรงงานผลิต ระยะยาวโครงการอาจทําให้บริษัททั้งสองร่วมมือกันพัฒนาโรงงานไฮโดรเจนเขียวภายในโรงงานผลิตเหล็กของ GRP ใน Cikarang ซึ่งมีพื้นที่กว่า 200 เฮกตาร์ ไฮโดรเจนเขียวท