บริษัท Bain Capital นําการระดมทุนหุ้นสามัญของ Masan Group มูลค่าสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม, 2 ต.ค. 2566 — บริษัท Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” หรือ “บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า Bain Capital ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนชั้นนําที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ตกลงที่จะลงทุนใน Masan Group อย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบทุนจากผู้ถือหุ้น ด้วยราคาหุ้นละ 85,000 ดอง (ธุรกรรมนี้) เงินทุนที่ได้จากธุรกรรมนี้จะถูกใช้เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทและลดภาระหนี้ในงบดุล ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Bain Capital ใน เวียดนาม และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพวกเขาในความสามารถของ Masan ในการสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านสินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน และความต้องการอื่นๆ ของผู้บริโภคเวียดนามกว่า 100 ล้านคน


เวียดนาม เป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตของการบริโภคสูงสุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการคาดการณ์อัตราการเติบโตรายปีที่ 7.7% ระหว่างปี 2565 ถึง 2583 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง และชนชั้นกลางผู้บริโภคที่มีรายได้สูงขึ้นและความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นเกินกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานไปสู่ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและทางการเงิน Masan ซึ่งเป็นผู้นําในตลาดผู้บริโภคของเวียดนาม ได้กําลังปรับเปลี่ยนจากบริษัทผลิตภัณฑ์แบรนด์เพียงอย่างเดียวไปสู่แพลตฟอร์มค้าปลีกผู้บริโภคอย่างครบวงจร เพื่อรวมศักยภาพในการเติบโตทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าผู้บริโภค ในด้านนั้น Masan ได้ระบุแนวโน้มการเติบโตระยะยาว 3 ประการที่สําคัญ คือ

  • การยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมและนวัตกรรมที่เน้นสุขภาพ ซึ่งได้รับการตอบสนองจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเคลื่อนไหวเร็ว Masan Consumer Holdings
  • การเปลี่ยนผ่านจากผลิตภัณฑ์ไม่มีแบรนด์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ และความต้องการโปรตีนจากสัตว์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งได้รับการตอบสนองจาก Masan MEATLife
  • การเปลี่ยนผ่านจากการค้าปลีกทั่วไป (GT) ไปสู่การค้าปลีกสมัยใหม่ (MT) ซึ่งได้รับการเร่งการเติบโตจากแพลตฟอร์มค้าปลีก WinCommerce
  • ศูนย์กลางของแพลตฟอร์ม Masan คือ WIN Membership – แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อแบรนด์และผู้บริโภค – ซึ่งมีสมาชิกมากถึง 7 ล้านรายและตั้งเป้าหมายให้มีสมาชิก 10 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้ และ 30 ล้านรายภายในปี 2568 แพลตฟอร์ม WIN Membership ช่วยให้ Masan สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจงและเป็นรายบุคคลมากขึ้น เพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ดียิ่งขึ้น และจะทําหน้าที่เป็นเครื่องยนต์การเติบโตที่สําคัญสําหรับธุรกิจต่างๆ ของบริษัท


Danny Le ซีอีโอของ Masan Group แสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ว่า: “ในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมผู้บริโภคท้าทาย Masan ยังคงลงทุนในแพลตฟอ