บริษัท Jayud เพิ่มขยายข้อตกลงการให้บริการโลจิสติกส์กับ Lenovo ผู้นําด้านเทคโนโลยีระดับโลก เสริมการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์หลังการขาย

เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 13 ก.ย. 2566 — Jayud Global Logistics Limited (NASDAQ: JYD) (“Jayud” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันซัพพลายเชนอย่างครบวงจรชั้นนําในเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน วันนี้ได้ประกาศขยายข้อตกลงการให้บริการโลจิสติกส์กับ Lenovo PC HK Limited (“ข้อตกลง Lenovo“) อย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเสริมการให้บริการโลจิสติกส์หลังการขาย ข้อตกลง Lenovo นี้ได้รับการต่ออายุจากข้อตกลงเริ่มต้นที่ลงนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตามข้อกําหนดของข้อตกลง Lenovo Jayud จะยังคงให้บริการโลจิสติกส์พื้นฐานแก่ Lenovo ในขณะที่ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการสนับสนุนและบริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบ การเสริมความแข็งแกร่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของ Lenovo ต่อลูกค้าระดับโลกและรักษาตําแหน่งผู้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญ เนื่องจาก Lenovo ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ใน Gartner Supply Chain Top 25 ประจําปี 2566 ซึ่งเป็นการยอมรับว่า Lenovo เป็นแบบอย่างระดับโลกด้านความเป็นเลิศของซัพพลายเชน การได้รับการจัดอันดับนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของ Lenovo ต่อประสิทธิภาพและนวัตกรรมด้านซัพพลายเชน ในฐานะผู้ให้บริการหลักในโซลูชันหลังการขายของ Lenovo Jayud จะช่วยจัดการการขนส่งชิ้นส่วนบริการ ดูแลการคืนสินค้า และรับประกันการสนับสนุนระดับโลกอย่างราบรื่น

Xiaogang Geng ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jayud กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ Lenovo ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านเทคโนโลยี ได้รับความไว้วางใจจาก Lenovo ในบริการโลจิสติกส์หลังการขายของ Jayud ขณะที่ Lenovo ยังคงเติบโตในอันดับ Gartner Supply Chain Top 25 Jayud ภูมิใจที่มีบทบาทสําคัญในความสําเร็จด้านโลจิสติกส์ของ Lenovo ความเชี่ยวชาญระดับโลก ข่ายงานที่กว้างขวาง และระบบที่ทันสมัยของ Jayud ทําให้เราเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสนับสนุนภารกิจของ Lenovo ตั้งแต่การจัดส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงการนําเสนอโซลูชันหลังการขายอย่างครอบคลุม ข้อตกลงที่ขยายขอบเขตนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์การทํางานที่แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรของเราตั้งแต่ปี 2560 เรามองหาโอกาสที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในการให้บริการที่โดดเด่นและการเข้าถึงระดับโลกต่อไป”

เกี่ยวกับ Jayud Global Logistics Limited

Jayud Global Logistics Limited เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันซัพพลายเชนอย่างครบวงจรชั้นนําในเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น บริษัทได้รับประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่สามารถให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ทางทะเล ทางอากาศ และทางบกได้ในระดับสูง บริษัทมีเครือข่ายการดําเนินงานระดับโลกที่มีสถานีโลจิสติกส์กระจายอยู่ตามศูนย์กลางการขนส่งสําคัญในประเทศจีนและทั่วโลก มีรอยเท้าใน 12 มณฑลในประเ