บริษัท State Power Investment Corporation เปิดตัวเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ท 3iPP ดึงดูดความสนใจอย่างมากในมาเลเซีย

กรุงเทพฯ, 12 ก.ย. 2566 — เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566, เวทีการพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะไร้ผลกระทบบูรณาการจีน-มาเลเซีย (China-Malaysia Integrated Intelligent Impactless Power Plant หรือ 3iPP) ได้จัดขึ้นที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การประชุมครั้งนี้ซึ่งจัดโดย State Power Investment Corporation (SPIC) Shanghai Energy Technology Development Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า SPIC Shanghai Energy Tech) สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมจํานวนมาก สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ 3iPP ที่นําเสนอโดย SPIC การประชุมครั้งนี้มีบุคคลสําคัญเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ เช่น นาย Chang Lih Kang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ง มาเลเซีย นาย Sun Shuqiang รัฐมนตรีที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของสถานทูตจีนประจํา มาเลเซีย และนาย Huang Dongsong รองผู้จัดการใหญ่ SPIC Shanghai Energy Technology Development Co. Ltd. การประชุมดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของมาเลเซีย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน อาทิ นวัตกรรมเทคโนโลยี พลังงานทดแทน การเงินสีเขียว สถาบันอุดมศึกษา และธุรกิจ

เวทีการพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะไร้ผลกระทบบูรณาการจีน-มาเลเซีย (China-Malaysia Integrated Intelligent Impactless Power Plant หรือ 3iPP)
เวทีการพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะไร้ผลกระทบบูรณาการจีน-มาเลเซีย (China-Malaysia Integrated Intelligent Impactless Power Plant หรือ 3iPP)

ตลอดการประชุม มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะไร้ผลกระทบบูรณาการจีน-มาเลเซีย ไฮไลท์ของการประชุมคือการลงนามในบันทึกความเข้าใจทางยุทธศาสตร์ระหว่าง SPIC Energy Malaysia Berhad และ Majuperak Holdings Berhad ของ มาเลเซีย

การศึกษาเกี่ยวกับแผนและแนวโน้มของ 3iPP ของ มาเลเซีย มีความสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระหว่าง จีน และ มาเลเซีย แต่ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านของ มาเลเซีย ไปสู่พลังงานสีเขียว มาตรการนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความจําเป็นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

ลิงก์แนบรูปภาพ:
ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442153
คําอธิบาย: เวทีการพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะไร้ผลกระทบบูรณาการจีน-มาเลเซีย (China-Malaysia Integrated Intelligent Impactless Power Plant หรือ 3iPP)