ประกาศการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นรวมใน AB SKF

กอเธนเบิร์ก, สวีเดน., 29 ก.ย. 2023 — เนื่องจากการแปลงหุ้นจากซีรีส์เอ เป็นซีรีส์บี ตามข้อบังคับของ AB SKF บริษัทยืนยันดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 29 กันยายน 2023 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน SEK 1,138,377,670 และจํานวนหุ้นรวมทั้งหมดมี 29,376,933 หุ้นของซีรีส์เอ และ 425,974,135 หุ้นของซีรีส์บี จํานวนคะแนนเสียงในบริษัทมีจํานวน 71,974,346.5

AB SKF ไม่ถือหุ้นของตนเอง

Aktiebolaget SKF
      (publ)

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อมูลที่ AB SKF มีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งเพื่อการเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2023 เวลา 08.00 น. CEST

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

สื่อ:

Carl Bjernstam,
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร: 46 31-337 2517;
มือถือ: 46 722-201 893;
อีเมล: carl.bjernstam@skf.com

นักลงทุนสัมพันธ์:

Patrik Stenberg,
หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์
โทร: 46 31-337 2104;
มือถือ: 46 705-472 104;
patrik.stenberg@skf.com

ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมให้ดาวน์โหลด:

https://mb.cision.com/Main/637/3844512/2327118.pdf

20230929 ประกาศการเปลี่ยนแปลงจํานวนคะแนนเสียงรวมใน AB SKF