ผลการดําเนินงาน 9 เดือนปี 2566 ของกลุ่ม Delta Dunia มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญต่อการขยายฐานรายได้

กรุงเทพฯ, ไทย, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group), บริษัทแม่ของ PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia), PT Bukit Teknologi Digital (B-TECH) และ PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU) ประกาศผลการดําเนินงานและการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2566

Employees of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), a subsidiary of Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group), at one of BUMA's operational sites. On 1 November 2023, Delta Dunia Group, the parent company of BUMA, BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia), PT Bukit Teknologi Digital (B-TECH), and PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), announces a strong operational performance and revenue growth during January to September 2023 period.
Employees of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), a subsidiary of Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group), at one of BUMA’s operational sites. On 1 November 2023, Delta Dunia Group, the parent company of BUMA, BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia), PT Bukit Teknologi Digital (B-TECH), and PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), announces a strong operational performance and revenue growth during January to September 2023 period.

สรุปผลสําคัญดังนี้:

  • บรรลุรายได้ไตรมาสที่ 3 สูงสุดที่ 506 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่ 3 2566 ทําให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 1.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบปีต่อปี
  • BUMA และ BUMA Australia มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง มีปริมาณการขุดดินถ่านเพิ่มขึ้น 12% เป็น 286 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลิตถ่านหินได้ 64 ล้านตัน
  • EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 302 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบปีต่อปี มี EBITDA ไตรมาสที่ 3 สูงสุด 127 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ดีอัน แอนดีอาซูรี กล่าวแสดงความเชื่อมั่นต่อผลการดําเนินงาน “เราภูมิใจที่เห็นผลการดําเนินงานของ Delta Dunia Group ที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทาย”

Delta Dunia ได้ซื้อหุ้นคืน 1,285 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของจํานวนหุ้นที่ออกซื้อขาย

“ผลการดําเนินงานของ Delta Dunia Group ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเติบโตอย่างยั่งยืน ความแข็งแกร่งทางการเงิน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” กล่าวสรุปเดียน