ผลการเงินของ BRI ดึงคําแนะนําของนักวิเคราะห์ให้หุ้นของมัน

กรุงเทพฯ, ไทย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ของ ธนาคารราษฎร์อินโดนีเซีย (บริษัทมหาชน) (IDX: BBRI) ได้รับการแนะนําให้ “ซื้อ” หรือ “ถือ” จากนักวิเคราะห์ เนื่องจากผลการดําเนินงานที่น่าพอใจในภาคกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก

BRI's Financial Performance Draws Analysts’ Recommendations for its Shares
ผลการดําเนินงานของ BRI ทําให้นักวิเคราะห์แนะนําให้ซื้อหุ้น

“กลุ่มนี้คาดว่าจะช่วยรับภาระความกดดันของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง” อธิบายโดย เมลิสซา ควาง นักวิเคราะห์หุ้นผู้เชี่ยวชาญจากกอลด์แมน แซคส์

รายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส ประเทศอินโดนีเซีย ปรับเป้าหมายราคาหุ้นของบรีไว้ที่ IDR 6,925 เพิ่มขึ้น 2-3% จากเดิม IDR 6,700 อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง 7.25% ผลตอบแทนสินทรัพย์ 20.5% และการเติบโต 9%

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์บีเอ็นไอ เป้าหมายราคาหุ้นบรีไว้ที่ IDR 6,000 เท่ากับมูลค่าตามบัญชี 1 ปีที่ 2.3 เท่า เท่ากับเฉลี่ย 5 ปี อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ของสถาบันทางการเงินที่เน้นกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กยังมีความท้าทาย แต่คาดว่าจะปรับปรุงในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากการเลือกตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์เวอร์ดานา แนะนํา “ซื้อ” หุ้นบรีไว้ที่ IDR 6,150 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดูพอนต์: อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง 6.5% ต้นทุนทุนของผู้ถือหุ้น 7.8% เบต้า 0.8 และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ปรับเป็น 18.0% คาดว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กด้วยเงินอุดหนุนเพื่อรับมือภาวะฝนแล้ง

บริษัทหลักทรัพย์ยูนิตา แนะนํา “ซื้อ” หุ้นบรี เนื่องจากศักยภาพระยะยาวสูงกว่า 50 ล้านลูกค้าศักยภาพในกลุ่มนี้ โดยเป้าหมายราคา 12 เดือนที่ IDR6,800 (ดอลลาร์สหรัฐ 0.43) พร้อมศักยภาพเพิ่มขึ้น 31.4%

บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี เชื่อว่าการเลือกตั้งทั่วไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จะมีผลต่อการจ่ายเงินกู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พวกเขาคาดว่าบรีจะมีอัตราจ่ายเงินปันผล 80-85% ใน 5 ปีข้างหน้า ยังคงแนะนํา “เพิ่มถือหุ้น” โดยไม่เปลี่ยนเป้าหมายราคาหุ้นที่ IDR 6,100 โดยใช้แบบจําลองจีจีเอ็มที่ 2.7 เท่าของมูลค่าตามบัญชีปี 24ฟ

ในเดือนกันยายน 2566 บรีมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม 9.93% จากปีก่อน ที่ IDR 1,851.97 ล้านล้าน และกําไรสุทธิหลังหักภาษี IDR 44.21 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 12.47% ปีต่อปี “ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตรวมถึงการเติบโตของการจ่ายเงินกู้ การเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากบุคคลภายนอก และต้นทุนเงินทุนที่ต่ํา รักษาคุณภาพสินทรัพย์ และสัดส่วนรายได้ที่ได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้นภายในรายได้รวมของบรี” สรุปโดย ซูนาร์โซ ประธานกรรมการบริหารของบรี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bri.co.id.