ผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ TuanChe ปี 2023

กรุงเทพฯ, 29 ก.ย. 2566 — TuanChe Limited (“TuanChe,” “บริษัท” หรือ “เรา”) (NASDAQ: TC) ผู้นําตลาดยานยนต์แบบครบวงจรในจีน ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตัวชี้วัดทางการเงินและการดําเนินงานที่สําคัญในครึ่งแรกของปี 2566 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 3.3% เป็น 92.2 ล้านหยวน (12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 89.2 ล้านหยวน
  • กําไรขั้นต้นลดลง 19.1% เป็น 58.4 ล้านหยวน (8.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 72.3 ล้านหยวน
  • จํานวนงานแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นในครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 200.0% เป็น 183 งานใน 80 เมือง จาก 61 งานแสดงรถยนต์ใน 49 เมืองทั่วจีน
  • จํานวนการทําธุรกรรมการขายรถยนต์ที่อํานวยความสะดวกในครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 170.6% เป็น 44,891 คัน จาก 16,591 คัน และมูลค่าขายสินค้ารวมของรถยนต์ใหม่ที่ขายในครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 200.0% เป็น 7.2 พันล้านหยวน (1.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 2.4 พันล้านหยวน
  • การดําเนินงานด้านการขาย ครอบคลุม 118 เมือง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับ 83 เมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 79 เมือง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

“ในครึ่งแรกของปี 2566 เมื่อผู้บริโภคในจีนกลับมาทํากิจกรรมนอกสถานที่ เราได้ใช้โอกาสนี้เพิ่มจํานวนงานออฟไลน์เป็นสามเท่าของปีก่อน และส่งมอบการเติบโตของรายได้สุทธิจากบริการการตลาดออฟไลน์เพิ่มขึ้น 172.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน” นาย Wei Wen ประธานและซีอีโอของ TuanChe กล่าว “รายได้รวมของเราอยู่ที่ 92.2 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจุดแข็งด้านออฟไลน์ของเราถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงของบริการการตลาดออนไลน์ของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าจะฟื้นตัวค่อยๆ เมื่อเรามุ่งมั่นทุ่มเททรัพยากรเพื่อยกระดับข้อเสนอออนไลน์ของเรา เรายังพยายามผลักดันการริเริ่มการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทางกลยุทธ์ของเราและจะให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าที่สําคัญใดๆ ระหว่างนี้ เรากําลังทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องของเราและประกันเส้นทางของเราสําหรับอนาคต”

นาย Simon Li ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินของ TuanChe เพิ่มเติมว่า “ในขณะที่เรามุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจออฟไลน์อย่างมีนัยสําคัญ เรายังคงปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งลดลง 14.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในครึ่งแรกของปี 2566 ลดลง 45.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน มองไปข้างหน้า เราจะมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในขณะที่ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรในการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการได้มาซึ่งผู้ใช้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถโดยรวมทางธุรกิจของเรา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างมีสุขภาพ”

ผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในครึ่งแรกของปี 2566

รายได้สุทธิ

รายได้สุทธิในครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มข