พืชพรรณและสัตว์ป่าที่เจริญงอกงามเป็นตัวอย่างที่ดีของความพยายามด้านนิเวศวิทยาของชิงไห่

กรุงเทพฯ, 19 ก.ย. 2023 — นี่คือรายงานจาก China Daily:

ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “ขั้วโลกที่สาม” มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ได้เป็นกําแพงป้องกันที่สําคัญสําหรับความมั่นคงทางนิเวศในเอเชียและโลก ผ่านความพยายาม 10 ปี มณฑลนี้ได้กลายเป็นแบบอย่างสําหรับการสร้างอารยธรรมนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

Chumar River of the northern source of the Yangtze River, which is located in the Three-River-Source National Park.
แม่น้ํา Chumar ต้นกําเนิดทางตอนเหนือของแม่น้ําแยงซี ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Three-River-Source

ชิงไห่เป็นมณฑลที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศจีนในแง่ของพื้นที่ และเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําแยงซี แม่น้ําเหลือง และแม่น้ําแลงซัง มณฑลนี้ยังมีชื่อเสียงจากทรัพยากรน้ํา พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่อุดมสมบูรณ์ ท้องฟ้าสีคราม ภูเขาสีเขียว และน้ําที่ใสสะอาดเป็นภูมิทัศน์เด่นของที่นี่

อุทยานแห่งชาติ Three-River-Source ตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแรกๆ ของประเทศจีน มีระบบนิเวศที่ไม่ซ้ําใครและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคที่สูง

ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ข้อมูลจากปี 2021 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่น้ําของทะเลสาบชิงไห่เพิ่มขึ้นเกือบ 220 ตารางกิโลเมตรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

กฎหมายคุ้มครองนิเวศที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ย. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการควบคุมการคุ้มครองทางนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตในระดับชาติ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือหิมะ แอนทิโลปทิเบต กวางทิเบต และนกกระเรียนคอดํา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ชิงไห่ยังมีทะเวียนและที่ดินรกร้างจํานวนมาก ทําให้โอกาสพัฒนาพลังงานสะอาดมีความสดใส โดยใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ํา และพลังงานลมอย่างมาก ชิงไห่กําลังสร้างสวนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสถานีผลิตไฟฟ้าผสม

สิ้นสุดปี 2022 กําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งของมณฑลมี 44.68 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่ง 91.2% หรือ 40.75 ล้านกิโลวัตต์มาจากพลังงานสะอาด และ 28.14 ล้านกิโลวัตต์ หรือ 62.9% มาจากพลังงานใหม่

ผ่านช่องทางส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงยิ่งยวด ไฟฟ้าสีเขียวของชิงไห่จ่ายไฟให้ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิงและจะบริการการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่จะมาถึงในเมืองหางโจว

“เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าภูมิภาค Three-River-Source และ ‘หอคอยน้ํา’ ไม่ได้เป็นของมณฑลชิงไห่เท่านั้น แต่เป็นของชาติและโลก มณฑลชิงไห่พยายามสร้างกําแพงป้องกันทางนิเวศที่นี่และส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันสําหรับมนุษย์และธรรมชาติ” Chen Gang เลขาธิการพรรคของชิงไห่กล่าวในการจัดงานประชาสัมพันธ์ความพยายามของชิงไห่ในการพัฒนาอารยธรรมนิเวศในเดือนก